Schröder: ik word ziek van dit geklaag

De regeringsleiders van de Europese Unie hebben vorige week tijdens de Europese top in Nice een bitter gevecht geleverd. Dit blijkt uit de notulen van de top waarop het Spaanse dagblad El País beslag legde.

De discussie over de noodzakelijke bestuurlijke hervorming van de Europese Unie liep op een gegeven moment zo hoog op, dat de Duitse bondskanselier zei: ,,Ik word ziek als ik dit geklaag hoor. Dit heeft helemaal niets te maken met de organisatie van Europa. Dit zal me nog lang heugen. [...] Het belooft weinig goeds voor de toekomst.''

Uit de notulen blijkt ook de vrij brede kritiek op het Franse voorzitterschap onder de EU-lidstaten. De Portugese premier Guterres noemde de eerste Franse voorstellen ,,een staatsgreep'' en zijn Finse collega Lipponen laakte het ambitieniveau van het Franse voorzitterschap.

Frankrijk weigerde in Nice meer stemgewicht voor Duitsland dat door de hereniging aanzienlijk meer inwoners heeft dan de andere grote EU-landen. Duitsland berustte uiteindelijk, maar de confrontatie heeft de betrekkingen tussen beide landen zo zeer geschaad, dat Chirac en Schröder inmiddels hebben besloten volgende maand een speciale bijeenkomst te beleggen om de wonden te likken. De ontmoeting komt bovenop het reguliere halfjaarlijkse overleg tussen Berlijn en Parijs. Datum en plaats zijn nog niet bekend.

Voorzitter Prodi van de Europese Commissie heeft zich in een vraaggesprek met het Belgische dagblad De Standaard van afgelopen zaterdag andermaal kritisch uitgelaten over het oprukkend intergouvernementalisme in de Europese Unie. Hij zag die tendens in Nice bevestigd: ,,Als we het geheel bekijken ben ik van mening dat er een stap is gedaan die veel korter is dan ons been lang is.''

Volgens Prodi beschouwen de lidstaten ,,Europa als grabbelton''. Hij waarschuwt dat het de verkeerde kant op gaat als ze er niet in slagen de val van de nationale kortetermijnbelangen te omzeilen. ,,Als ze hun horizon niet veranderen, zal het niet mogelijk zijn om de problemen van de volgende generaties op te lossen, ook in hun eigen land. Niemand wilde in Nice het risico nemen voor Europa. Alleen als er een Erika zinkt, zegt iedereen dat er een Europese aanpak moet komen.''