Phil Watts, nieuwe topman Shell, wil verder bezuinigen

De Brit Phil B. Watts (55), natuurkundige en geoloog, wordt per 1 juli 2001 de nieuwe president-directeur van de Koninklijke/ Shell Groep. Hij volgt Sir Mark Moody-Stuart op, die met pensioen gaat. Moody-Stuart blijft wel lid van de raad van commissarissen van de Britse holding van het concern, Shell Transport and Trading.

Eveneens per 1 juli wordt Walter van de Vijver (45), ingenieur civiele techniek, benoemd tot directielid van de Nederlandse holding van Shell, de NV Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij. Van de Vijver gaat nog twee topfuncties bekleden waardoor hij tevens lid wordt van het overkoepelende Comité van groepsdirecteuren van het concern.

Vanochtend zei de nieuwe topman Phil Watts op een bijeenkomst met analisten in Londen, dat de reorganisaties waarmee Shell bezig is de komende vijf jaar in een stijging van het dividend voor de aandeelhouders met 50 procent voorziet. Het beleid van strenge kostenbeheersing wordt voortgezet. Vanaf 2001 zal het concern jaarlijks 5 miljard dollar besparen op de kosten.

Volgens Mark Moody-Stuart heeft Shell gerealiseerd wat het twee jaar geleden beloofde: in twee jaar is 90 procent van de geplande kostendaling gerealiseerd, in plaats van in drie jaar.

De portefeuille van activiteiten is gerationaliseerd en versterkt, aldus Moody-Stuart. Shell heeft bijvoorbeeld olie-en gasprojecten met te hoge winningskosten van de hand gedaan en geïnvesteerd in betere projecten. ,,Zelfs bij een olieprijs van 14 dollar per vat zouden wij een goede winst boeken'', aldus de vertrekkende topman. Ook de verbetering van het rendement op geïnvesteerd vermogen ligt bij Shell op schema. Het streefcijfer is een rendement van 15 procent voor alle activiteiten. Bij nieuwe activiteiten, zoals bijvoorbeeld zonne-energie, kan dat nog niet.

Maar gemiddeld lag het rendement op geïnvesteerd vermogen van de hele Shell Groep in zowel het tweede als het derde kwartaal van 2000 op 16 procent.