Kritiek Dijkstal op verdrag Nice

VVD-leider Dijkstal is ,,diep teleurgesteld'' over de Europese top in Nice, die hij ziet als een ,,circus'' waarop geen ,,ordentelijke besluiten'' mogelijk waren. Dijkstal meent dat bij de uitbreiding van de Europese Unie ,,de belangen van de burger'' worden veronachtzaamd.

De VVD-leider deed zijn uitspraken – de scherpste reactie op `Nice' tot nu toe in de coalitie – zaterdag op een forum in Amsterdam van de Vereniging Democratisch Europa. Volgens Dijkstal dreigt in de EU economische nivellering, en is na `Nice' de EU onvoldoende toegerust voor de uitbreiding.

De VVD-leider wil zijn uitspraken niet zien als kritiek op het optreden van de Nederlandse regering, die zich ,,in de jungle van Nice goed heeft geweerd''. Dijkstals uitspraken staan echter haaks op het standpunt van premier Kok en staatssecretaris Benschop, dat verdere discussie over institutionele hervorming van de Unie na `Nice' ongewenst is, omdat daarmee de toetreding van nieuwe landen kan worden bemoeilijkt. Om die reden ontraadde Kok vorige week in de Tweede kamer een mede door de VVD ondertekende motie.

,,Mag het bij Europa misschien ook nog een beetje om de belangen van de burger gaan?'', vroeg Dijkstal zich af. Gegeven het gebrekkig gehalte van democratische besluitvorming omtrent Europa dreigt ,,cynisme'', meende hij. De VVD-leider pleitte voor effectievere controle door het nationale parlement en meende dat op de Europese top van 2004 uitbreiding van de ,,versterkte samenwerking'' voorop moet staan. Als beperkte aantallen lidstaten op beleidsgebieden intensief samenwerken – `verschillende snelheden' – kan voorkomen worden dat een uitgebreide Unie aan effectiviteit inboet.

PvdA, VVD en CDA hebben de regering inmiddels schriftelijke vragen gesteld over de gerezen verwarring over de precieze inhoud van het verdrag van Nice, waarover deze week op ambtelijk niveau in Brussel de onderhandelingen worden heropend. Dijkstal noemde de tussen lidstaten gerezen onenigheid typerend voor de ,,bureaucratie'' in Europa. Het verdrag van Nice moet door het Nederlandse parlement nog worden geratificeerd.