Groot onderzoek naar groei kinderen

In Rotterdam begint volgend jaar april een groot onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen. Het onderzoek, project `Generation R' genaamd, zal tienduizend kinderen volgen van embryo tot hun twintigste jaar. Het project wordt uitgevoerd door het Academisch Ziekenhuis Rotterdam (AZR) en de Erasmus Universtiteit Rotterdam (EUR) en heeft tot doel vast te stellen welke factoren bepalend zijn voor de groei en ontwikkeling van kinderen.

,,De vraag waar het project om draait is waarom het ene kind probleemloos opgroeit en het andere niet'', aldus een woordvoerder van het AZR. ,,De verkregen gegevens zullen een schat aan informatie vormen over de ontwikkeling van kinderen in een grote stad. Deze informatie kan gebruikt worden om in de toekomst eerder problemen in de ontwikkeling te herkennen en op te lossen.''

Tijdens het project zal onderzoek gedaan worden op medisch, psychologisch en maatschappelijk vlak. Er wordt naast lengte, gewicht en groei ook schoolprestaties, gedrag en taalvaardigheid gemeten. Verder wordt gekeken naar veel voorkomende aandoeningen als astma en eczeem.

Behalve het AZR en de EUR werken ook de GGD Rotterdam, Stichting Thuiszorg, Nederlands centrum criminaliteit en rechtshandhaving, consultatiebureaus, verloskundigen en artsen mee aan het project. De onderzoekers van project `Generation R' – de R staat voor Rotterdam, raadsel en research – zullen via gynaecologen en verloskundigen zwangere vrouwen benaderen om mee te werken. Over twee jaar moet de onderzoeksgroep compleet zijn.

Alle deelnemers komen uit Rotterdam. Er wordt getracht een zo representatief mogelijke groep te vormen, zodat ook gekeken kan worden naar de eventuele verschillen tussen autochtone en allochtone kinderen.