Europese top: een staatsgreep in Nice

Het Spaanse dagblad El País publiceerde afgelopen zaterdag fragmenten van notulen van de Europese top in Nice.

De regeringsleiders van de Europese Unie spraken in Nice onder Frans voorzitterschap onder andere over de bestuurlijke hervormingen die nodig zijn om de Europese Unie klaar te stomen voor de uitbreiding met landen in Oost-Europa. De gemoederen liepen hoog op als het ging over beperking van de omvang van de Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) of herverdeling van de zeggenschap (stemmen) in de Raad van Ministers, het besluitvormende EU-orgaan.

Vrijdag 8 december

Jacques Chirac [Frankrijk, voorzitter]: ,,Vandaag is de dag van de waarheid. Als we geen akkoord bereiken zal er een grote crisis komen in de Unie en een grote crisis voor de euro. En uitstel van de uitbreiding voor onbepaalde tijd.''

António Guterres [Portugal]: ,,Het spijt me. Dit voorstel is een staatsgreep.''

Paavo Lipponen [Finland]: ,,Het ambitieniveau is minder dan nul.''

Wim Kok [Nederland]: ,,We krijgen nog minder dan Roemenië. Het is onacceptabel.'' [...]

José María Aznar [Spanje]: ,,Wat de Commissie aangaat is het verlies van een tweede commissaris een groot offer. Wat betreft de Raad is een substantiële heroverweging noodzakelijk.''

Chirac: ,,Vrijwel niemand heeft een stap verzet. Om Europa te vormen ontbreekt de wil en de visie, en de visionairen zijn vermoeid... Er bestaat het gevaar van een verlamming of anarchie.''

Göran Persson [Zweden]: ,,Het voorstel over het voorzitterschap is onevenwichtig.'' [...]

Tony Blair [Groot-Brittannië]: ,,Als het gewicht van de kleine landen wordt vergroot, verandert het systeem.''

Gerhard Schröder [Duitsland]: ,,Het verschil tussen Duitsland en het eerstvolgende land is 22 miljoen inwoners. Hoe kunnen we een dergelijk voorstel rechtvaardigen?''

Chirac: ,,Ik doe een oproep aan de kleine landen.'' [...]

Guterres: ,,Hier winnen de groten. We laten ons niet vernederen.''

Chirac: ,,Er wordt hier niet vernederd, dat is iets voor totalitaire regimes.''

Zaterdag 9 december

Het overleg vlot niet en wordt verdaagd naar zondag.

Zondag 10 december

Chirac presenteert een nieuw voorstel.

Schröder: ,,Een stap in de goede richting. [...] Het zal er om gaan dit in Duitsland te verkopen.''

Guterres: ,,Met alle respect, maar dit is geen rechtvaardig voorstel. Het is discriminerend.'' [...]

Guy Verhofdtadt [België]: ,,De grote landen zijn alle gelijk en de middelgrote en kleine landen zijn alle verschillend: het voorstel is niet logisch. De Unie functioneert zo niet. En het probleem wordt alleen maar erger door de uitbreiding met landen in Oost-Europa.''

Chirac: ,,De grote landen hebben al concesssies gedaan in de commissie: er kan niet gevraagd worden om alles toe te geven. Iedereen moet offers brengen en onrechtvaardigheden accepteren. Als er vandaag geen beslissing komt, zal dat een schande zijn.'' [...]

Guterres: ,,Zo kan ik deze overeenkomst niet accepteren.''

Verhofstadt: ,,Ik ook niet.'' [...]

Chirac: ,,Je kunt niet zeggen dat er enthousiasme is. Moeten we de kwestie nog een of twee maanden overdenken? We mogen ons niet laten ontmoedigen.''

Verhofstadt: ,,De aanpassingen in het stemgewicht moeten op non-discriminatoire wijze plaatsvinden en als ze geen betrekking hebben alle lidstaten, kan ik dit niet accepteren.''

Schröder: ,,Ik word ziek als ik dit geklaag hoor. Dit heeft helemaal niets te maken met de organisatie van Europa. Dit zal me nog lang heugen. [...] Het belooft weinig goeds voor de toekomst.''

Chirac: ,,De commissie en veertien staten steunen het voorliggende pakket maatregelen. België vetoot. Ik verdaag de zitting voor overleg.''

Na nog een verdaging en een voorstel van België voor de verhoging van het aantal stemmen van Litouwen en Roemenië heft België zijn veto op.

Verhofstadt: ,,Ik doe het voor de uitbreiding.''

Chirac: ,,Er is een akkoord over het gehele pakket.''

De zitting wordt gesloten om 4.20 uur in de vroege ochtend van maandag 11 december.