Beurshave wijzigt structuur

Beleggingsmaatschappij Beurshave wil een structuurwijziging om de onderwaardering van de aandelen A op de beurs te verminderen. Dit zal tot fiscale consequenties leidden. De intrinsieke waarde van Beurshave is in het eind september geëindigde boekjaar gestegen met 21 procent tot 15,64 euro ( 35 gulden), ruim 10 procent minder dan de werkelijke waarde. Het eigen vermogen steeg van 83,2 miljoen naar 100,7 miljoen euro (222 miljoen gulden).