AZG gaf vals bewijs crematie

Het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) heeft vier jaar geleden een stoffelijk overschot van een dood geboren kindje laten vernietigen bij een dochteronderneming van Afvalverwerking Rijnmond in Dordrecht. De moeder kreeg een verklaring dat haar dode kindje was gecremeerd. Nadat ze het crematorium had gebeld kwam ze er achter dat dat nooit was gebeurd.

Dit zegt de Groninger advocaat L.G. van der Veen die optreedt namens de moeder, die anoniem wil blijven. Volgens de advocaat is sprake van een strafbaar feit, omdat het ziekenhuis de Wet op de Lijkbezorging zou hebben overtreden. Zij onderhandelt met het AZG over smartegeld. Een woordvoerder van het AZG geeft toe dat ten onrechte een bewijs van crematie is verstrekt. ,,Dat betreuren wij ten zeerste. Dat is heel verdrietig'.

Overigens is het AZG van mening dat er wel volgens de toenmalige procedures is gehandeld. Nu moeten doodgeboren baby's gecremeerd of begraven worden. Indertijd was dat nog niet zo, aldus de woordvoerder. Het ziekenhuis heeft de moeder 5.000 gulden smartegeld geboden en een bedrag van 7.000 gulden betaald voor een symbolische begrafenis. De moeder gaat niet akkoord met de hoogte van de schadevergoeding, aldus Van der Veen. De advocate noemt de kwestie ,,schokkend' en spreekt van ,,grove fouten' van het AZG ten aanzien van haar cliënt. ,,Eerst moest ze het verdriet verwerken van een doodgeboren kindje, daarna de schimmigheid over wat daar precies mee gebeurd was. Verder legde het AZG een paar keer achtereen onjuiste verklaringen af.'

De laatste was volgens de advocaat dat het babylijkje was vernietigd door Afvalverwerking Rijnmond (AVR). Toen de moeder daarheen belde bleek men daar van niets te weten, aldus Van der Veen. Later bleek dat het lichaampje was vernietigd bij een dochterbedrijf van AVR, Savin in Dordrecht, dat als enige in Nederland zogeheten ,,emotioneel restafval' mag vernietigen. Maar volgens Van der Veen twijfelt de moeder nu ook aan deze verklaring. Indertijd tekenden de ouders een formulier, waarin ze afstand deden van het lichaampje en toestemming gaven voor obductie. De advocaat meent echter dat het AZG toen een verouderd formulier hanteerde.

AZG

In het bericht `AZG gaf vals bewijs crematie' (in de krant van maandag, 18 december, pagina 6) staat dat afvalbedrijf Savin in Dordrecht een dochteronderneming is van Afvalverwerking Rijnmond (AVR). Dit is onjuist. Het bedrijf heet Zavin en heeft niets met AVR Rijnmond te maken.