Amsterdam: TCA moet gebruik van taxipalen staken

De Taxicentrale Amsterdam (TCA) moet stoppen met het gebruiken van de telefoonpalen op vier grote taxistandplaatsen in de hoofdstad. De gemeente Amsterdam eiste dat vandaag in kort geding. De bestuursrechter bepaalde eerder dat niet TCA, maar de gemeente eigenaar is van de palen. Als eigenaar zegt de gemeente het gebruik van de palen door TCA per 20 december op. Zij vraagt de rechter toestemming dit met hulp van de politie af te dwingen. TCA stelt sinds 1975, toen zijn oude telefoonpalen door TCA werden vervangen door de huidige palen, te goeder trouw de telefoonpalen in bezit te hebben gehad. Concurrenten als TaxiDirekt zouden eigen palen moeten krijgen, vindt TCA. Uitspraak op 22 december.