Z-Notities

Een stemmetje meer

Eindelijk revanche voor de mislukte Tiendaagse Veldtocht in 1831: we hebben bij de Europese topconferentie in Nice maandag een stemmetje meer gekregen, één stemmetje meer dan België. Ons gepiep is verhoord. Trots stapte Le Kok door Nice. Wij dertien, zij slechts twaalf, op een totaal van 345. In 2005, bij de uitbreiding van Europa, gaat het stelstel in.

Vlak na de oorlog was België even groot als Nederland. Sindsdien is België in bevolking nauwelijks gegroeid, terwijl het armere Nederland zich vlijtig uitbreidde, van negen miljoen mensen naar bijna zestien. En nu vertaalt zich al die huisarbeid in de status van kleinste onder de grote landen, grootste onder de kleine.

In de belangrijkste onderwerpen blijft het veto in de Europese Ministerraad in stand. De Britten hechten aan een eigen sociaal beleid en belastingsysteem, de Fransen aan eigen televisie- en filmcultuur, de Duitsers aan een eigen asiel- en immigratiebeleid. In andere kwesties heeft het grote Duitsland zich een half vetorecht verworven. Een landencombinatie die meer dan 38 procent van de Europese bevolking vertegenwoordigt, kan buiten de stemmen om een besluit blokkeren. Met democratie heeft het Europese stelsel weinig te maken. Maar onze diplomaten hebben prestige: ,,Vertegenwoordigt u niet dat land met één stem meer dan Belgium?'

Hooggerechtshof stemt

Ook stemmenchaos in Amerika. Het verliezende instituut is het Hooggerechtshof, niet het presidentschap. De uitspraak van het Hof maakte hertelling van de stemmen in Florida onmogelijk, zodat kandidaat Gore moest opgeven. Dat George W. Bush wilde winnen, kan hem niet worden verweten. Hij wordt nu staatshoofd, Koningin van Amerika en hij zal plechtig worden bejegend. Als president Clinton Lewinsky-onderzoeken overleeft, moet Bush de Florida-schandalen doorstaan. De politiek is gespleten maar het land is tevreden met de status quo. De mannen voor Bush, de vrouwen voor Gore: een burgeroorlog zal niet ontstaan binnen de royale Amerikaanse huiskamers.

Het Hooggerechtshof heeft forse averij opgelopen omdat het politiek verdeeld, met vijf tegen vier op Bush stemde. De conservatieven van het Hof staakten hun oppositie tegen inmenging in deelstaatzaken en meenden de verkiezingsprocedure in Florida stop te moeten zetten. De vrouw van de Republikeinse opperrechter Clarence Thomas was al bezig met de coördinatie van sollicitaties voor de regering van aanstaand president Bush.

De uitslag is voordelig voor Democratische Congresleden. Onder Gore zouden ze over twee jaar zetels verliezen. Nu kunnen ze zetels winnen onder een Republikeinse president met een zwak mandaat en geplaagd door Floridaanse verkiezingsnaweeën. Bush kan dan geen ultrarechtse kandidaten voor het Hooggerechtshof door de Senaat loodsen, dus de averij blijft beperkt.

Werkloosheidsindustrie

In een overspannen arbeidsmarkt besteedt de overheid jaarlijks meer dan tien miljard om mensen aan het werk te helpen of misschien juist van het werk te houden. De overheid solliciteert voor hen of ontraadt sollicitatie. De Europese Commissie draagt daar volgend jaar 422 miljoen aan bij, maar stelt vaak fraude en verkeerd gebruik van het geld vast. Volgens de Rekenkamer heeft het kabinet geen greep op het Europees geld.

Teveel Brusselse voorwaarden, vindt de Tweede Kamer. Zouden die andere tien miljard, zonder die lastige voorwaarden, probleemvrij worden uitgegeven aan werkgelegenheid?

Een Betuwelijn van subsidiewagons rolt langs: 2,2 miljard voor de reïntegratie van WW'ers en WAO'ers, 300 miljoen voor arbeidsgehandicapten, 422 miljoen voor arbeidsvoorziening, 461 miljoen voor inschakeling werkzoekenden, 309 miljoen voor bijstandsgerechtigden die geen werk zoeken, 4,1 miljard voor sociale werkplaatsen, 2,1 miljard voor I/D-(Melkert)banen, 1,5 miljard werkplaatssubisidies voor werkgevers en nog veel meer. Geld om te voorkomen dat uitkeringen worden ingetrokken. Werkloosheid is een industrietak die veel banen verschaft. Krantenbezorgers of winkelbedienden zijn niet te vinden, want de kandidaten hebben het te druk met reïntegratie op de arbeidsmarkt. Eindelijk een probleem dat kan worden opgelost door bezuinigingen.

Spoorwegwerkers

Komende donderdag staakt het NS-personeel vóór het behoud van treinvertragingen. Met steun van de Socialistische Partij, die de arme conducteur verkiest boven de arme passagier. Conducteurs en machinisten willen minstens zes keer per dag overstappen. Anders vervelen ze zich. Een landelijke stremming afgelopen dinsdagavond heeft de gevolgen van dat overstappen laten zien. Een storing rond Eindhoven breidde zich snel uit tot Groningen, Utrecht, Zwolle en Nijmegen. Een kettingreactie: de trein uit Eindhoven wacht op de machinist die voor Eindhoven stilstaat. De trein uit Utrecht wacht op de machinist uit de trein die uit Eindhoven komt. Overladen perrons, niets vertrekt. De reizigers vervelen zich uren.

De NS-directie had een akkoord met het FNV om het personeel twee keer per dag te laten overstappen. Als dat afgelopen dinsdag al was ingevoerd, hadden tienduizenden mensen geen uren hoeven wachten. Het NS-personeel valt zijn eigen bond af en staakt tegen zijn klanten.

Wat is er mis met die spoorwegwerkers? Ze hadden een koppig bondje, de FSV, pas onlangs deel van de FNV. Ook in het buitenland zijn ze aartsconservatief. Italiaanse spoorwegbonden hingen tot in de jaren tachtig de fascistische ideologie aan. Britse spoorwegbonden wisten in elektrische treinen een stoker aan het werk te houden. In Nederland heeft de NS-verzelfstandiging niet geholpen. Nog steeds zitten conducteurs samen te mopperen in de rokencoupé van de eerste klas. Ze staan pal achter langdurige vertragingen. Een enkele keer knippen ze een kaartje bij wijze van gunst. Dat is de serviceverlening waar ze het over hebben. Twee conducteurs lieten donderdag bij station Amsterdam Amstel zien hoe het wel kan: zij raakten in ademnood toen zij een brandende wagon inspecteerden op de aanwezigheid van passagiers.

Goedkoper rijden

Het oude energieke leventje komt terug, want donderdag kwam de prijs per vat brent-olie voor het eerst sinds zeven maanden beneden de 26 dollar. Net nu volgens minister Zalm het autogebruik door de hoge brandstrofprijs tussen juni en september met drie procent is teruggelopen. Waarschijnlijk waren het bezuinigingen van zondagsrijders want het aantal files bleef gelijk.

De dalende olieprijs is een toegift van het broeikaseffect: dankzij de recordwarmte van dit najaar is er minder olie nodig. Bovendien mag Irak meer olie exporteren. Heeft Saddam Hoessein dan zijn leven gebeterd op het gebied van mensenrechten en fabrikage van massa-vernietiginngswapens? Ja, want Kamerlid Harry van Bommel heeft tijdens een reis naar Bagdad bij Saddams woordvoerder een protest van de Socialistische Partij bezorgd.

Op cursus

Een Antilliaan moet op cursus voor hij in Nederland gaat wonen. Minister Van Boxtel heeft dat heel streng met de Antilliaanse regering afgesproken. De cursus moet voorkomen dat Antilliaanse jongens hier zonder werk verloren raken en in de misdaad terecht komen, zoals nu vaak gebeurt. Als zo'n jongere toch zonder cursus hier gaat wonen, hoeft hij niet terug naar de Antillen. Dan moet hij hier die cursus volgen. Toch heeft hij geen cursus Nederlandse cultuur nodig om er achter te komen dat hij evenmin terug hoeft als hij ook die cursus niet volgt.

    • Maarten Huygen