Wachtlijsten zorg moeten gehalveerd

De wachtlijsten voor ouderenzorg en thuiszorg moeten op korte termijn met circa de helft worden bekort. Het kabinet heeft gisteren goedkeuring gegeven aan ruim 3.500 projecten om op jaarbasis circa 47.000 mensen, die nu op wachtlijsten staan, aan verpleging en verzorging te helpen.

Met de projecten, die zijn ingediend door 31 `zorgkantoren', is een bedrag gemoeid van 1,2 miljard gulden. Dit bedrag was op prinsjesdag al aangekondigd bij de presentatie van de begroting voor 2001.

De goedkeuring van de projecten heeft voor scherpe discussie binnen het kabinet gezorgd. Minister Zalm (Financiën) meende aanvankelijk dat staatssecretaris Vliegenthart (VWS) onvoldoende kon aantonen dat met de uitgave van 1,2 miljard de beoogde resultaten kunnen worden behaald. Met ingang van volgend jaar staan in begrotingen niet langer de financiën centraal. Bij beleidsplannen moet expliciet worden aangegeven welke doelstellingen moeten worden gehaald.

Met de extra investeringen moeten circa 34.000 nieuwe plaatsen voor hulp in de ouderenzorg en thuiszorg worden gerealiseerd. Circa 13.000 plaatsen moeten ontstaan doordat mensen sneller kunnen doorstromen naar verpleeg- en verzorgingshuizen.

Staatssecretaris Vliegenthart verwacht dat de wachtlijsten in het noorden en oosten van het land volledig kunnen worden weggewerkt. Elders in het land zijn de problemen hardnekkiger. Dit heeft onder meer te maken met personeelstekorten en gebouwen die ingrijpend moeten worden verbouwd.