Turkse president tegen amnestie gevangenen

De Turkse president, Sezer, weigert een wetsvoorstel te ondertekenen dat ongeveer de helft van de naar schatting 72.000 Turkse gevangenen op vrije voeten gesteld zou hebben. Volgens Sezer, die zijn bezwaren in een schrijven van zes pagina's uiteenzette, is de wet onjuist omdat zij het vertrouwen van het publiek in de wetgeving ondermijnt. De amnestie, die bijvoorbeeld ook zou gelden voor moordenaars, is in Turkije erg omstreden. Met name veel familieleden van slachtoffers voeren een campagne tegen wat zij als een ongepaste clementie jegens zware criminelen beschouwen. Het is niet de eerste keer dat een amnestiewet in Turkije wordt getorpedeerd: een eerder voorstel werd door Sezers voorganger, Demirel, afgewezen. Het voorstel gaat nu terug naar het parlement. Als dat de wet voor een tweede keer zonder amendementen aanneemt is Sezer verplicht om alsnog zijn handtekening te zetten.