Soepel besluit over Job Cohen

Het kabinet heeft gisteren ,,unaniem en zonder moeite'' besloten staatssecretaris Cohen (53, PvdA) voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Amsterdam.

Premier Kok zei dit gisteren na afloop van het kabinetsberaad. Cohen volgt 15 januari burgemeester Patijn op, die per 1 januari vertrekt. Tevens heeft het kabinet besloten dat de Rotterdamse hoofdofficier van justitie L. de Wit (56) deze functie in Amsterdam gaat uitoefenen. De Wit volgt J. Vrakking op, die acht jaar hoofdofficier is geweest.

Wat betreft de benoeming van Cohen bevestigde Kok gisteren dat in het kabinet dezelfde bezwaren zijn geuit die eerder kenbaar zijn gemaakt door de fractieleiders van de VVD en D66 in de Tweede Kamer. De VVD meent dat de staatssecretaris met de zware portefeuille asielzaken niet tussentijds zou moeten opstappen. D66 heeft bovendien bezwaren tegen de `regenteske' procedure die is gevolgd bij de benoeming van een nieuwe burgemeester van Amsterdam, waarbij het raadplegen van de bevolking via een referendum actief zou zijn verhinderd door de PvdA en de VVD. Premier Kok onderstreepte dat deze bezwaren van de coalitiepartners ,,zich niet hebben gericht tegen de persoon van Cohen''.

Op de lokale zender AT5 zei Cohen gisteren dat Kok zelf ook ,,niet meteen voor was''. ,,Ik heb getekend voor vier jaar en heb bovendien niet de eenvoudigste baan binnen het kabinet.'' Op een korte persbijeenkomst eerder op de avond had Cohen zelf geen antwoord op de vraag of hij het verantwoord acht nu op te stappen. ,,Dat is een vraag voor het kabinet.''

De keuze van Cohen voor Amsterdam is ook ingegeven door persoonlijke omstandigheden. ,,Mijn vrouw heeft multiple sclerose. De afgelopen jaren is dat veel slechter geworden. Ik denk dat wij in Amsterdam – ondanks de zwaarte van de functie – een makkelijker leven krijgen.'' Cohen noemde Amsterdam ,,een bijzondere stad'' en de functie van de burgemeester van Amsterdam ,,een van de zwaarste functies in het openbaar bestuur''. Cohen: ,,Amsterdam is een hutspot van alles wat er in het leven gebeurt.''

Cohen zei te beseffen dat hij, na alle positieve verhalen over hem in de media, het ,,nu moet gaan waarmaken''. ,,Als je het rijtje burgemeesters van na de oorlog bekijkt: d'Ailly, Van Hall, Samkalden, Polak, Van Thijn en Patijn, dan verzin je niet van tevoren zelf ook ooit in dat rijtje te staan. De rillingen lopen mij over de rug.'' Zijn leidmotief voor de komende periode ontleent hij aan oud-premier Den Uyl: ,,De boel een beetje bij elkaar houden.''

De gemeenteraad heeft enthousiast op de benoeming gereageerd.