Rechtskracht e-handtekening

Een `elektronische handtekening' wordt juridisch gelijkgesteld aan een handgeschreven handtekening. Dat is de strekking van een wetsvoorstel waarmee het kabinet gisteren heeft ingestemd. De `elektronische handtekening' kan per 1 januari 2003 worden gezet met een pasje waarmee burgers zich op internet kunnen identificeren. Dit pasje moet, ter controle, `biometrische' gegevens bevatten, mogelijk een digitale weergave van de vingerafdruk.