Peper 4

Alweer heeft het OM een strafrechtelijk onderzoek afgesloten met een onvoorwaardelijke sepot. Blijkbaar begint het bij het OM een gewoonte te worden om personen die een hoge (maatschappelijke) functie vervullen, te ontzien van strafvervolging. Indien naar mening van het OM Peper destijds in een situatie was die ,,goed oordelen bemoeilijkte'', dan hebben daar weinig Nederlanders een boodschap aan. Iedereen, dus ook personen die een hoge (maatschappelijke) positie vervullen, worden geacht de wet te kennen.

    • G. Overmeer