Peper 2

De heren Melkert en Dijkstal spreken al over rehabilitatie en leggen pour besoin de la cause een onvoorwaardelijk sepot uit als een bewijs voor het ontbreken van fraude in welke vorm dan ook in de Rotterdamse zaak. Ook burgemeester Opstelten speelt het spel mee.

Er zijn tientallen sepotgronden; ook fraudeurs gaan daardoor wel eens vrij uit, maar ze hebben het inmiddels wel gedaan. Nog daargelaten dat in het geval Peper ook nog zoiets bestaat als politieke integriteit, geheel los van de strafrechtelijke kant.

Het OM had er beter aan gedaan de rechter te laten oordelen. Gelukkig is door tenminste twee personen beroep aangetekend bij het hof te 's-Hertogenbosch. Maar zelfs als er een vervolging komt, die tot een veroordeling leidt, zie ik Melkert dat nog wel recht praten.

    • Mr. G.A.C. Baas