Peper 1

Het openbaar ministerie heeft besloten géén strafvervolging in te stellen tegen dr. A. Peper (NRC Handelsblad, 13 december). Zelden heb ik mij zo geërgerd aan het `één-tweetje' tussen het kabinet (met name de PvdA) en het OM te Breda.

Als verontschuldiging van de heer Peper zou zwaarwegend hebben geteld dat hij ten tijde van zijn kleine uitgaven onderhavig zou zijn geweest aan ,,overmatige geestelijke belasting en overmatig drankgebruik''. Ieder zichzelf respecterend burger kan en mag zich niet achter dergelijke verontschuldigingen verschuilen als hij prooi is van het OM.

Het is uitermate te betreuren, dat met name Melkert zich als eerste meldt om ervoor te zorgen dat Peper gerehabiliteerd wordt. Dit, als zou de uitspraak van het OM bindend zijn en zou leiden tot een gniffelende wissel op de toekomst van de regeringspartij. Het is beschamend dat lieden van welke afkomst dan ook buiten schot worden gehouden; het is zelfs liederlijk dat een regeringspartij zich bedient van een dergelijke manipulatie.

    • Pieter Krijgsman