Hard tegen hard in gevecht om gouden handdruk

Vastgoedfonds Uni-Invest is gebelgd over het verzet van de VEB tegen een fusie met VastNed. Claims en tegenclaims om een recordafkoopsom.

Het gaat hard tegen hard in het gouden-handdrukgevecht tussen de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) en vastgoedfonds Uni-Invest.

,,Vorige vrijdag liet de VEB weten dat zij juridische actie tegen ons overwoog en afgelopen dinsdag kreeg ik de hele rechtszaak hier al bezorgd'', klaagt directeur R. Homburg van Uni-Invest. Uni-vest wil een fusie aangaan met concurrent VastNed Industrial/Offices. De combinatie, met vastgoed ter waarde van 5,5 miljard gulden, moet een van de grotere Europese vastgoedbeleggers worden.

Woensdag hopen de twee beleggingsfondsen op aparte vergaderingen fiat te krijgen van hun aandeelhouders. Maar de VEB, die Uni-Invest maandag voor de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof heeft gedaagd, doorkruist hun tijdschema.

De VEB wil voorkomen dat Homburg een afkoopsom krijgt ter waarde van 339 miljoen gulden. VastNed wil Homburg dat bedrag betalen voor het opgeven van zijn controle over Uni-Invest en het afkopen van een speciale bescherming tegen vijandige overnames. Daarnaast kost de beëindiging van de arbeidscontracten van Homburg en van financieel directeur R. Stolle van Uni-Invest 11 miljoen gulden, zo blijkt uit het fusiebericht.

De VEB vindt de betaling buitensporig. Homburg noemt de kritiek ,,een beetje kinnesinne''.

Het is in elk geval een Nederlands recordbedrag. De regeling is bijna tien jaar geleden ingevoerd, toen Homburg het vrijwel bankroete fonds kocht, een financiële reorganisatie doorvoerde en andere vastgoedfondsen ging opkopen. Doordat de hoogte van de afkoopregeling is gebaseerd op de omvang van Uni-Invest steeg de afkoopsom mee.

De VEB betoogt dat aandeelhouders van Uni-Invest niet goed zijn geïnformeerd over de invloed die de afkoop op de waarde van hun bezit heeft. Het gaat om 22 procent van de beurswaarde van Uni-Invest.

De ondernemingskamer, die gespecialiseerd is in conflicten tussen beleggers en bedrijven, kan verregaande maatregelen nemen als zij vermoedt dat er redenen zijn om aan een juist beleid bij een onderneming te twijfelen.

Wil president J. Willems van de Amsterdamse ondernemingskamer echter op de stoel van de aandeelhoudersvergadering gaan zitten, zo vragen juristen zich af, vóórdat de beleggers zelf gesproken hebben op hun bijeenkomst op woensdag? En kan hij ondernemingsbeleid aantasten zonder het fiat van de aandeelhouders? Want zonder fiat is het geen formeel beleid.

Enkele maanden geleden tikte de Hoge Raad de ondernemingskamer op de vingers omdat zij haar bevoegheden te ruim had geïnterpreteerd door de strijd om ,,tasjesverkoper'' Gucci te beslechten zonder eerst deugdelijk onderzoek te (laten) doen.

De kans op een blokkade werkt op Homburg als een rode lap op een stier. Hij heeft alle dertien beleggers gebeld die als mede-eisers met de VEB optreden. Of zij wel beseffen dat zij een schadeclaim kunnen krijgen als zij de procedure verliezen? Onder hen zijn miljardenbeleggers als pensioenfonds ABP en het pensioenfonds voor de metaalnijverheid. Ook de VEB en directeur P. de Vries persoonlijk dreigt Homburg met een claim.

Een aantal eisers heeft zich volgens Homburg na zijn telefoontje teruggetrokken. ,,Intimidatie'', zegt De Vries. ABP verzekerde gistermiddag echter dat zij achter de VEB blijft staan. En pensioengigant PGGM doet als nieuwe eiser mee.

    • Menno Tamminga