`E-tijd komt te snel'

De overheid is onvoldoende toegerust om de openbaarheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie te vergroten. De plannen van minister Van Boxtel voor e-government en Overheidsloket 2000 zouden daardoor ,,gefrustreerd kunnen worden''. Dat zegt directeur van de Rijksarchiefdienst (RAD) M. van Boven vandaag in het Hollands Dagboek.

Van Boven waarschuwt ook voor de voorstellen van de commissie-Franken, om bij Grondwet te regelen dat de overheid op verzoek van de burger alle openbare overheidsinformatie ,,prompt'' verstrekt. Daaronder valt ook informatie van de rechterlijke macht en het parlement, die nu niet onder de Wet openbaarheid van bestuur valt. Van Boven verwacht ,,grote problemen'' omdat de overheid niet in staat is om aan deze vraag te voldoen.

Zowel de departementen als de regionale overheden hebben een achterstand bij de eigen informatievoorziening. Ze beheren samen naar schatting 36.000 databanken, maar hebben daar geen overzicht over. Vijftig procent van de ministeries weet niet wat ze zelf aan archiefmateriaal in beheer heeft. Veertig procent van de departementen heeft nog archiefmateriaal van voor 1945 in bezit, aldus Van Boven, en is daarmee in overtreding. De wet bepaalt dat archiefmateriaal van de rijksoverheid na twintig jaar moet worden overgedragen aan de Rijksarchiefdienst.

Van Boven pleit voor een ,,krachtiger aanpak'' van de problemen door het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat de regie voert over het informatiebeheer van de overheid. Ook moet er volgens hem meer samenwerking komen tussen de digitale afdelingen en de afdelingen die het papieren archief beheren.

ZATERDAGS BIJVOEGSEL

pagina 39