Dertigers (2)

De wereld gaat aan vlijt ten onder, blijkt uit het artikel `Gepamperde dertigers'. Het `gepamperde' volksdeel zal na de druk-druk-drukjaren misschien wel een gepeperde rekening gepresenteerd krijgen in de vorm van psychosomatische klachten. De mens kan namelijk niet zonder een bepaalde mate van inefficiëntie of onthaasting.

De geportretteerde Nieuwe Mens die alle niet-efficiënte elementen uit zijn leven weert en zich uitsluitend richt op arbeid en productiviteit, ziet een belangrijk element over het hoofd, namelijk dat van de Noodzakelijke improductiviteit (inactiviteit, Ni). Dat bestaat al zo lang er mensen op aarde zijn en iedereen kent er minstens één voorbeeld van: slaap. Ook overdag maakt ons organisme regelmatig gebruik van Ni. Ni is onontbeerlijk en te vergelijken met het belang van dromen. Beide fenomenen zijn ordenende en rustgevende processen van onze geest, te vergelijken met de back up-verrichting van computers. Alle gegevens in onze hersenen opnieuw gerangschikt en logisch opgeborgen met als bijproduct: rust.

Het huidige denken over arbeidsinzet binnen de Nieuwe Economie laat nauwelijks ruimte voor dit complexe en belangrijke voorspel van de productiviteit. Het is de hoogste tijd dat noodzakelijke improductiviteit als primaire arbeidsvoorwaarde wordt herkend en erkend. Want Arbeid en Productiviteit kunnen niet zonder noodzakelijke improductiviteit.

    • Gé Tol Deventer