CV Lek keert rendement uit

De beheerders van de commanditaire vennootschap `Lek' hebben bekendgemaakt over het jaar 2000 voor elke participatie van 25.000 gulden een rendement van 5000 gulden uit te keren. Na aftrek van belastingen komt die uitkering neer op een netto rendement van 10 procent. Het gaat hierbij alleen om inkomsten uit de exploitatie in Nederlandse bioscopen van de speelfilm Lek, geregisseerd door Jean van de Velde en geproduceerd door Rolf Koot. In 2001 worden nieuwe inkomsten verwacht uit video-exploitatie en buitenlandse verkoop. Het is voor het eerst dat een cv die onder de gunstige fiscale voorwaarden voor de Nederlandse speelfilmproductie functioneert, rendement uitkeert aan de vennoten.