Christogram

In zijn artikel in de bijlage W&O van 2 december met de kop `Ingekrast christendom' vermeldt Theo Holleman dat in Nijmegen de oudst bekende Chi-Ro-monogrammen ter wereld zijn gevonden op een bordscherf uit het einde van de tweede eeuw. Uit de legende van Constantijn en via dateringen van gevonden Chi-Rho-tekens is de indruk ontstaan, zo stelt hij, dat het pas in de vierde eeuw één van de symbolen voor het christendom werd. Inderdaad hebben de soldaten van Constantijn die dit teken op hun wapenschild hadden staan, veel bijgedragen tot de verspreiding ervan, maar ik ben er niet helemaal van overtuigd dat de Nijmeegse opgravingen voor het eerst wijzen op een veel ouder gebruik. Zo laat Van Laarhoven in zijn bekende boekje `De beeldtaal van de christelijke kunst' (SUN, Nijmegen 1992) een afbeelding zien van een zegelring uit de tweede eeuw die zich in het British Museum bevindt, waarop het Chi-Ro-teken voorkomt (pag. 16). Misschien kan hij mij uit Constantijns droom helpen.

    • Alexander Mossel Amsterdam