Alliantie havens Dordrecht en Moerdijk

De gemeente Dordrecht en het Havenschap Moerdijk gaan een besloten venootschap oprichten waarin zij beide voor 50 procent deelnemen. De twee partijen legden dat gisteren in een `voorovereenkomst' vast. De samenwerking moet leiden tot een efficiëntere manier van werken op het gebied van inrichting, beheer, milieu en veiligheid. Door de samenwerking moet de bezettingsgraad van de Dordtse zeehaven hoger worden. Nu wordt slechts 30 procent van de haven gebruikt, terwijl het mogelijk moet zijn 70 procent te halen. De komende tijd zullen Dordrecht en het Havenschap Moerdijk werken aan een toekomstplan voor de ontwikkeling van de Dordtse zeehaven. Dordrecht wil ook bedrijven aantrekken om zijn haven een nieuwe impuls te geven.