Zeevaarder

In het artikel van Roelof van Gelder in (Boeken 10.11.00) wordt het boek Prince Henry `the Navigator' van Peter Russell besproken. Hierin komt de volgende zin voor: `Zo spiegelde hij (Hendrik de Zeevaarder) de paus voor dat hij de Canarische eilanden op de heidenen had veroverd, terwijl daar in werkelijkheid niemand woonde'. Iedereen kan weten dat de Guanchen de oorspronkelijke bewoners van de Canarische eilanden zijn geweest. Voor een groot deel waren deze licht van kleur en vertoonden een overeenkomst met de Cro-Magnon mens, die op zijn beurt gelijkenis toont met de huidige bevolking van Noord-West-Europa. Op enkele eilanden (o.a. La Palma) zijn ze door de Spanjaarden vrijwel uitgemoord, waaraan zelfs een standbeeld herinnert. Ook heeft vermenging plaatsgevonden en is het hier en daar `in' om je haar te laten blonderen en blauwe contactlenzen te dragen.

In de boekbespreking wordt geschreven: `Een knappe studie pelt de mythe van de feiten af.' Ik zou zeggen: De studie van Peter Russell voegt een mythe toe aan feiten.

    • J.C.M. van Lochem