VVD: pact overbodig

PvdA-fractieleider Melkert pleitte gisteren in deze krant voor het opstellen van een `nieuw pact voor paars'. De beide paarse coalitiegenoten, VVD en D66, geven hun mening.

VVD-fractieleider Hans Dijkstal is ,,in verwarring gebracht'' door PvdA-collega Melkert. ,,Hier spreekt een andere Melkert dan ik de afgelopen weken heb gehoord'', zegt Dijkstal in reactie op diens uitspraken, gisteren in deze krant. Melkert bepleitte ,,een nieuw pact voor paars'', waarin extra investeringen in de publieke sector nadrukkelijk worden gekoppeld aan prestatie-eisen.

Hoezo in verwarring gebracht?

,,Het klinkt allemaal wat minder explosief dan ik eerder bespeurde. Ik hoor Melkert nu praten over alle uitvoeringsproblemen in de publieke sector, over het aanpakken van knelpunten op de arbeidsmarkt, met name in het onderwijs en de zorg. Dat zijn ook onze prioriteiten – prima dus. En extra geld investeren: als daarvoor ruimte is, als dat noodzakelijk mocht blijken en het kan op een verantwoorde manier gebeuren, dan zullen we daaraan graag meewerken.''

Dus alle uitspraken over en weer zijn een beetje `voor de bühne' geweest? U heeft weinig direct met Melkert gesproken de laatste tijd?

,,Wij zijn lid van twee verschillende partijen, we hoeven niet voortdurend met elkaar in gesprek te zijn. Als Melkert iets roept in Buitenhof, dan reageer ik daarop in een spreekbeurt. Zo werkt dat.

Melkert `riep': extra inkomsten moeten worden omgezet in extra uitgaven.

,,Dat gaan we natuurlijk niet doen. Maar er zijn heus andere manieren te vinden om te investeren. We kunnen bijvoorbeeld afspreken dat inkomstenmeevallers ook in 2002 voor 100 procent naar de staatsschuld gaan, waarbij we de rentevrijval met voorrang inzetten op die moeilijke arbeidsmarkt in de publieke sector.''

Maar dan gaat het om veel lagere bedragen dan bij directe investeringen.

,,Ik stel voor dat we eerst naar concrete problemen en plannen kijken en pas daarna naar het geld. We praten hier over de begroting van 2002, terwijl 2001 nog moet beginnen. We moeten oppassen dat we niet weer, zoals in het verleden, het hele jaar over de begroting aan het strijden zijn.''

Melkert wil een `nieuw pact voor paars'. U ook?

,,Nee, dat lijkt me overbodig. Het huidige regeerakkoord staat boordevol plannen die nog niet of onvoldoende zijn uitgevoerd. In de Kamer blijkt keer op keer dat we niet op nieuw beleid zitten te wachten. Ik heb nog nooit meegemaakt dat begrotingen zo soepel door de Kamer zijn aanvaard als dit jaar. Het beleid is zó goed dat de oppositie daar vrijwel niets tegen in weet te brengen. De Kamer praat vooral over problemen bij de uitvoering van beleid. Die problemen moesten we eerst maar eens oplossen, voordat we een lijst voor nieuw beleid gaan maken.''

U sprak afgelopen maandag over een coalitie van VVD, CDA en D66. `Paars' loopt ten einde?

,,Ik zie afstand groeien met de PvdA, maar dat lijkt me een logische en gezonde ontwikkeling. We willen natuurlijk beide herkenbare posities innemen. Een geheel andere vraag is of je vervolgens kunt samenwerken in een coalitie. Dat is niet afhankelijk van onoverbrugbare standpunten, want die zijn afwezig. Het hangt af van vertrouwen in elkaar, van stabiliteit en consistentie binnen partijen, van de wijze waarop je met elkaar afspraken maakt en die ook nakomt. Het klimaat in de huidige coalitie is goed, dus dat is het probleem niet. Als de PvdA een andere toon aanslaat en een andere agenda kiest, dan kunnen wij ook anders kiezen. Het is een kwestie van opties openlaten voor de toekomst, niet van elkaar laten vallen.''

    • Gijsbert van Es