Verplichte zwemles voor alle kinderen

Gemeenten en scholen moeten weer verplicht worden alle kinderen hun zwemdiploma te laten halen. De Tweede Kamer nam hierover gisteren een motie aan van het Tweede-Kamerlid M. Rabbae (GroenLinks). Te veel scholieren krijgen nu nog geen schoolzwemmen aangeboden, vindt een Kamermeerderheid van PvdA, CDA, D66, GroenLinks en Socialistische Partij.

Aanleiding voor het voorstel zijn enkele incidenten van vorig jaar, waarbij twee allochtone kinderen verdronken. SP en GroenLinks drongen destijds al aan op het verplicht stellen van schoolzwemmen. Op `zwarte' scholen verlaat 49 procent van de leerlingen de school met een B-diploma. Op `witte' scholen ligt dat percentage op 83. Overigens heeft 93 procent van de leerlingen die groep acht verlaten, een A-diploma.

Gemeenten en scholen mogen nu nog zelf bepalen of zij schoolzwemmen aanbieden. Veel scholen, zo blijkt in de praktijk, doen dat niet of alleen voor een beperkte periode. Door bezuinigingen in de jaren negentig hebben sommige scholen en gemeenten het schoolzwemmen afgeschaft.

De meeste gemeenten subsidieren het schoolzwemmen al, maar volgens de Tweede Kamer leidt dat nog tot onvoldoende resultaat. In Rotterdam bijvoorbeeld geeft de gemeente jaarlijks zo'n vier miljoen gulden aan subsidie, Amsterdam geeft 3,3 miljoen.

Veel scholen zijn wegens de hoge kosten aangewezen op vrijwillige ouderbijdragen en sponsors. Ook zijn er basisscholen die niet meedoen, omdat er geen zwembad in de buurt is. ,,Dat niet alle kinderen leren zwemmen, leidt tot onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico's'', aldus Rabbae.

Om alle kinderen te leren zwemmen, komen de staatssecretarissen Adelmund (Onderwijs) en Vliegenthart (Welzijn) volgend jaar met een plan.