Vastgoedfirma dreigt VEB met schadeclaims

Het vastgoedfonds Uni-Invest dreigt de Vereniging van Effectenbezitters (VEB), haar directeur P. de Vries persoonlijk en dertien beleggers met schadeclaims omdat zij de fusie van Uni-Invest met vastgoedbelegger VastNed Industrial/Offices bij de rechter willen blokkeren.

Verschillende beleggers zouden hun steun aan de procedure tegen de fusie inmiddels onder de druk van Uni-Invest hebben ingetrokken, zegt directeur R. Homburg van het vastgoedfonds. Onder de afhakers is volgens hem vermogensbeheerder Optimix.

De VEB stapt aanstaande maandag naar de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof om te voorkomen dat de afkoopsom voor Homburg ter waarde van 339 miljoen gulden zal worden uitbetaald. De ondernemingskamer is gespecialiseerd in conflicten tussen bedrijven en hun aandeelhouders.

Woensdag vergaderen de twee vastgoedfondsen over hun fusie en mogen de aandeelhouders daarover stemmen. Door de fusie ontstaat een bedrijf met zo'n 5,5 miljard gulden in vastgoed.

Homburg – ,,Ik ben zelf lid van de VEB'' – noemt de actie bij de rechter ,,een aanslag op de vennootschap'' waartegen hij zich met hand en tand zal verzetten. De Vries wil niet zeggen welke aandeelhouders de VEB steunen in de zaak bij de Ondernemingskamer. ,,Dat doen wij bij de meeste van onze acties niet.''

Homburg bevestigt dat ook pensioenfonds ABP en het bedrijfstakpensioenfonds voor de metaalnijverheid tot de eisers behoren. Hij zegt alle aandeelhouders op de lijst van eisers zelf te bellen om hen te waarschuwen voor de consequenties die het voor hen kan hebben.

Als zij de rechtszaak verliezen, zijn zij volgens Homburg schadeplichtig, bijvoorbeeld voor publicitaire schade. Hij rept van een ,,gigaclaim'' als de fusie door een rechterlijk vonnis niet doorgaat. ,,Ik heb liever dat ABP bij de eisers blijft. Daar is wat te halen, ja.''

De rechtszaak draait om de afkoopsom die Homburg uitbetaald krijgt en die voor Nederlandse begrippen ongekend hoog is. De betaling komt volgens de VEB neer op 22 procent van de beurswaarde van Uni-Invest.

De afkoopregeling is gebaseerd op de waarde van een pakket aandelen dat Homburg controle geeft over het fonds en op een afspraak uit het verleden dat hij goedkoop extra aandelen krijgt bij een vijandig bod. De VEB vindt de vriendschappelijke fusie geen overname en meent dat de ,,controle-aandelen'' van Homburg slechts een gering bedrag waard zijn.

Homburg zegt dat hijzelf buiten de onderhandelingen over de afkoopsom is gebleven. ,,Als het de helft was geweest, had meneer Peter Paul de Vries ook geschreeuwd.'' Door zijn medewerking aan de fusie kan VastNed volgens hem zo'n 400 miljoen gulden overdrachtsbelasting op het vastgoed besparen.

    • Menno Tamminga