Vangstquota schol en tong veel lager

Nederlandse vissers mogen volgend jaar fors minder schol en tong vangen. Dat is de uitkomst van de Europese Visserijraad, die vannacht de visquota voor komend jaar heeft vastgesteld.

Staatssecretaris Faber (Visserij) sprak vanmorgen van ,,een behoorlijk verlies voor de visserijsector''. Niettemin vindt Faber de afgesproken vangstbeperkingen ,,een goed resultaat om mee thuis te komen''.

De Nederlandse vissers mogen in 2001 in de Noorzee 20 procent minder schol vangen (was 36.230, wordt 29.440 ton in 2001) en 10 procent minder tong (van ruim 16.000 ton naar 14.000 ton). De Europese Commisie had voorgesteld de Europese TACS's (Total Allowed Catches) voor beide soorten platvis met 20 procent te reduceren. Deze worden via een vaste verdeelsleutel, gebaseerd op historische vangstgegevens, verdeeld over de lidstaten.

Voorzitter D. Langstraat van het Productschap Vis zegt dat de visserij op platvis door de beperkingen ,,onnodig zwaar getroffen'' wordt. Hij noemt het terugbrengen van de quota onnodig, om de jaarlijkse aanwas van het aantal schollen en tongen in de Noordzee op peil te houden. Dit `voorzorgsniveau' is het criterium op grond waarvan de Europese Commissie de TAC's jaarlijks vaststelt. Faber noemt de vangstbeperking voor zowel schol als tong wel noodzakelijk, maar vindt dat zij voor beide soorten over twee jaar kon worden uitgespreid. Faber bleek daarmee vannacht in Brussel alleen te staan.

Eurocommissaris Fischler (Landbouw en Visserij) wilde dit jaar schol en tong extra beperken, omdat met de platvissen veel kabeljauw als bijvangst wordt opgehaald. Een adviescomité van Europese biologen had de ministers aangeraden de kabeljauwvangst ,,zo laag mogelijk'' te stellen, vanwege de zorgelijke toestand van de kabeljauwpopulatie in de Noordzee. Volgens het Wereld Natuurfonds wordt de kabeljauw met uitsterven bedreigd.

De Europese visserijministers werden het er vannacht over eens de toegestane kabeljauwvangst in de Noordzee bijna te halveren: van 81.000 dit jaar naar 48.000 ton. Minister Morley uit het veel kabeljauw vangende Groot-Brittannië, sprak van een moeilijk compromisvoorstel, maar stemde gezien de crisissituatie bij de kabeljauw toch in. Nederland neemt tien procent van de Europese kabeljauwvangst in de Noordzee voor zijn rekening: 4.660 ton in 2001.

De Visserijraad buigt zich in de komende weken over een herstelplan voor kabeljauw. Daarbij denken de ministers aan het tijdelijk sluiten van visgronden in de periode dat veel jonge kabeljauw wordt geboren en aanpassing van de netten. De Nederlandse quota voor haring en makreel bleven gelijk.

IMPOSANTE VLOOT: Pagina 14

    • René Moerland