Uit het lood: Berichten uit de branche

`De Schrijver' niet compleet

Het deze maand verschenen boek De Schrijver bevat niet alle afleveringen van het gelijknamige estafettefeuilleton, dat in 1989 verscheen in Knippenbergs Krant. De afleveringen die de neerlandici en hoogleraren Wim Klooster en Ton Anbeek schreven, zijn niet in het beroemdheden-boek opgenomen en de winnaar van een lezerswedstrijd ook niet.

Het boek De Schijver is verschenen bij De Bezige Bij. Het bestaat uit zeven elf jaar oude bijdragen van Harry Mulisch, Gerrit Komrij, Maarten 't Hart, Remco Campert, Adriaan van Dis, Marga Minco en Hugo Claus, aangevuld met een recent geschreven slothoofdstuk van Joost Zwagerman. De teksten van Anbeek en Klooster zijn niet in het boek te vinden. Redacteur Suzanne Holzer van de uitgeverij is zich van geen omissie bewust. ,,Wij hebben ons keurig gehouden aan wat Theo Knippenberg ons heeft opgestuurd. Die teksten hebben wij afgedrukt. Andere teksten heb ik niet gezien.''

Volgens Knippenberg, de voormalige uitgever van Knippenbergs Krant, zou in ieder geval ook de tekst van Anbeek naar de Bezige Bij zijn gestuurd. ,,Aan het einde van de serie hoofdstukken hebben we hem destijds gevraagd een slothoofdstuk te schrijven en dat hebben we ook afgedrukt'', zegt Knippenberg. ,,Wim Klooster, die in iedere aflevering de samenvatting van het voorafgaande maakte, zou nog een slotaflevering maken, maar die kwam niet op tijd af. Ook is een van de afleveringen van het estafettefeuilleton de winnende bijdrage van een lezersprijsvraag. Die is ook niet opgenomen.'' Knippenberg is van plan de hele roman, inclusief de nu niet in het boek opgenomen afleveringen, te zijner tijd op internet te publiceren.

Harry Mulisch had de afgelopen tien jaar al herhaaldelijk bij Knippenberg geïnformeerd naar de mogelijkheden om De Schrijver in boekvorm te publiceren. ,,Dat kon niet, omdat het feuilleton nog niet af was'', volgens Knippenberg. ,,Uiteindelijk heeft Joost Zwagerman dat weergaloos gedaan. Hij heeft het verhaal, dat in de verschillende afleveringen alle kanten op was gegaan, in een keer weer op de rails gekregen.''

Ton Anbeek was niet van de voorgenomen boekuitgave op de hoogte, maar vindt het niet erg dat zijn bijdrage er niet in staat. ,,Het is allemaal lang geleden. Ik geloof dat het toch niet het grootste meesterwerk van de vorige eeuw was.''

Zie ook pagina 5

Fonds voor biografie Thorbecke

De Koninklijke Akademie voor Wetenschappen heeft het fonds Thorbecke Staatsman in het leven geroepen. Dat moet er in ieder geval voor zorgen dat er een biografie wordt geschreven over de liberale politicus Johan Roelof Thorbecke (1798-1872), de man die geldt als de voornaamste opsteller van de Nederlandse grondwet van 1948 en daarmee als de geestelijke vader van het huidige parlementaire bestel.

Voorlopig heeft het fonds een miljoen gulden te besteden. ,,Dat geld is een gift van een particulier'', zegt voorlichter Karin Jongbloed van de KNAW. ,,Er is afgesproken dat daar in ieder geval een biografie voor gemaakt gaat worden. Over verdere plannen moet een commissie besluiten.'' Die commissie, die de KNAW hoopt binnen enkele weken benoemd te hebben, zal ook besluiten wie de biografie gaat schrijven.

Protest tegen sluiting

Fries aan UvA

Het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds protesteert tegen de voorgenomen sluiting van de opleiding Fries van de Universiteit van Amsterdam. Volgens directeur Rudi Wester van het fonds zou het `schandalig' zijn als de tweede rijkstaal niet langer in het westen van Nederland bestudeerd zou kunnen worden. Piet Visser, hoofdconservator van de Amsterdamse universiteitsbibliotheek is een handtekeningenactie begonnen om de studie Fries voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) te behouden.

Vorige week meldde het universiteitsblad Folia dat de Universiteit van Amsterdam voornemens is de opleiding Fries te sluiten omdat die jaarlijks slechts een handvol studenten trekt. Volgens een afspraak met de Groningse universiteit zou die zich ontfermen over het Fries en zou de UvA de ook niet bijzonder populaire opleiding Nieuw-Grieks blijven verzorgen. Er werken aan de UvA twee bijzonder hoogleraren Fries, beiden betaald door de provincie Friesland en de Fryske Akademie in Leeuwarden. Die laatste instelling is het oneens met het voornemen van de universiteit.

Het Literair Produktiefonds verzorgt niet alleen de promotie van de Nederlandse literatuur in het buitenland, maar ook die van de Friese literatuur. Juist daarvoor is het belangrijk dat er in de Randstad Fries gestudeerd kan worden, zegt directeur Wester. ,,Wij spannen ons samen met de Fryske Akademie al jaren in om het Fries ook buiten het noorden onder de aandacht te brengen. Zo ondersteunen wij inmiddels een tweede reeks met uitgaven van Friese klassieken. De vertaling van Friese literatuur in het Nederlands begint nu ook te lopen.'' Dat Fries nog wel in Groningen bestudeerd zal worden, neemt Westers bezwaar niet weg.

De hoofdconservator van de Universiteitsbibliotheek heeft inmiddels 67 protestbrieven van UvA-medewerkers bij het college van bestuur afgeleverd. ,,De subsidie van de provincie Friesland is juist bedoeld om het Fries buiten de eigen regio te stimuleren. Daar bedoelt men uiteraard niet Groningen mee.'' Of de protesten succesvol zullen zijn, durft hij niet te zeggen. ,,Dit is een serieuze poging om het bestuur van de universiteit op andere gedachten te brengen. Gezien de hoeveelheid steun die we al hebben gekregen, zou dat toch gewicht in de schaal moeten leggen.'' De hoogleraar Friese letterkunde van de UvA, prof. dr. Durk Gorter, was niet bereikbaar voor commentaar. Hij geeft colleges Fries in Oekraïne.