Superweb bankroet, diensten gestaakt

Internetaanbieder Superweb heeft de handdoek in de ring geworpen. Op zijn site meldt het bedrijf dat het de dienstverlening heeft moeten staken, dat per 7 december uitstel van betaling is verleend, en dat inmiddels het faillissement is aangevraagd.

De geschiedenis van Superweb is een aaneenschakeling van problemen. Het bedrijf wilde in Rotterdam internet aanbieden tegen een vast bedrag en zonder telefoontikken. Tienduizenden mensen meldden zich aan, maar bij introductie van de dienst, in oktober vorig jaar, ging het mis. Er waren niet genoeg telefoonlijnen omdat leverancier Eneco meer lijnen aan Superweb had toegezegd dan het bedrijf kon leveren. Superweb kreeg als gevolg van dat capaciteitstekort meer dan zesduizend klachten binnen. Het internetbedrijf had toen 15.000 abonnees, à 35 gulden per maand.

Superweb eiste in verband met de problemen van Eneco een vergoeding van 150 miljoen gulden voor imagoschade en gederfde inkomsten. De zaak met Eneco werd geschikt, nadat dit nutsbedrijf een kort geding verloor en op straffe van een boete die kon oplopen tot vijftig miljoen gulden werd veroordeeld te voorzien in voldoende telefooncapaciteit. Eneco gaf de schuld van het capaciteitstekort aan KPN, dat niet voldoende lijnen kon leveren.

Weer later riep de Consumentenbond op geen abonnement te nemen totdat de internetaanbieder de zaak op orde had. Klanten van Superweb kregen de toezegging dat zij hun geld zouden terugkrijgen.

Het is niet duidelijk of er nog een doorstart komt en of abonnees hun geld terugkrijgen.

Flat-fee, zoals een abonnement zonder telefoontikken wordt genoemd, behoort met het verdwijnen van Superweb niet tot het verleden. Internetaanbieder Zon heeft recentelijk aangekondigd met een dergelijk abonnement te willen beginnen.