SER unaniem over ziektekosten

Kroonleden, werkgevers en werknemers verenigd in de Sociaal-Economische Raad (SER), hebben vanmorgen een unaniem advies aan het kabinet geformuleerd over een nieuw stelsel voor de ziektekosten. De betrokken partijen waren het twee weken geleden al op hoofdlijnen eens over de opzet van een nieuw stelsel. De vakbond CNV maakte de afgelopen weken echter nog bezwaar tegen de reparatie van de inkomensgevolgen van het nieuwe premiestelsel via de belastingen. De bond was bang dat volgende kabinetten zich in economisch mindere tijden niet aan de belofte van compensatie zouden houden. De SER adviseert nu wettelijk te laten vastleggen dat de inkomenscompensatie via de fiscus geregeld wordt.