Ouders bang voor iatrosoof De Kok

Ouders van kinderen op dagverblijf Honki Ponk in Schiedam zijn geschrokken over het aantrekken van de `iatrosoof' J.P. de Kok.

Al een week houdt Sjaak Poppe zijn zoontje Mees (6) en dochtertje Sjoerdje (bijna 3) thuis. Vertrouwen heeft hij niet meer in directrice M. van Wolferen van kinderopvangcentrum Honki Ponk en haar `iatrosofische' adviseur. ,,Wat begon met geruchten, blijkt allemaal te kloppen. Er loopt een man rond die ik niet bij mijn kinderen wil hebben.''

Sinds deze week sturen bijna geen ouders van de ruim 250 kinderen die kinderopvang Honki Ponk in Schiedam bezoeken, hun kind nog naar de opvang. De meeste van de meer dan 75 personeelsleden hebben zich ziek gemeld en de hoofdvestiging van Honki Ponk is gesloten. Ook de 31 personeelsleden die zich niet ziek hadden gemeld, hebben inmiddels het vertrouwen in de directrice opgezegd. Slechts een enkele ouder brengt zijn kind nog naar één van de twee andere vestigingen.

Begin november ontstond bij het bestuur onrust, toen duidelijk werd dat directrice Van Wolferen, buiten het bestuur om, de omstreden iatrosoof Jan Pieter de Kok als extern adviseur had aangetrokken. De Kok werd in 1994 veroordeeld tot twee jaar cel wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel aan een vrouw door onthouding van medische zorg. De Kok wordt gezien als leider van de iatrosofische beweging in Nederland. Hij draagt de `wijsheid der geneeskunst' uit. Een berucht figuur, zegt C. Renckens van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. ,,Hij vertoont messiaanse trekjes. Het is een man die steeds weer opduikt en publiek vindt voor zijn bedenkelijke ideeën.''

Ook in Schiedam kreeg De Kok voet aan de grond. Het bestuur van Honki Ponk en de ouders werden echter niet op de hoogte gesteld van de benoeming van De Kok. Het teruggetreden bestuurslid D. 't Hoen: ,,Ik hoorde het later van een ex-personeelslid. Wel merkte ik dat de contacten met Van Wolferen de laatste tijd erg stroef verliepen en dat zij allerlei beslissingen, zoals over een groot renovatieproject, buiten ons om nam.''

Ook de ouders kregen de indruk dat er iets niet klopte. Sjaak Poppe: ,,Er gingen verhalen dat kinderen die niet meer uit een boom durfden, er niet uitgehaald mochten worden. Ze moesten hun grenzen leren kennen, of zoiets.'' Dit soort geruchten werd sterker, zeker nadat opvallend veel personeelsleden vertrokken. ,,Ik hoorde van een ouder dat kinderen van een leidster over hun dood moesten nadenken'', zegt 't Hoen, die zijn twee zoontjes geschrokken weghaalde.

Later in november kwam ook nog aan het licht dat het onlangs door Van Wolferen benoemde bestuurslid P.J. de Bruin de advocaat en vertrouweling van De Kok is. De drie overige bestuursleden eisten op 6 november het vertrek van De Bruin. Toen hij weigerde op te stappen, besloten zij zelf te vertrekken. Later bedachten zij zich en wilden zij Van Wolferen en De Bruin royeren, maar de rechtbank keurde dit af. Wel had de rechter de indruk dat er bij Honki Ponk een ,,voor buitenstaanders min of meer sektarische stemming'' heerst. Van Wolferen en De Bruin vormen nu met nog één pas benoemd lid het bestuur. Zij willen, evenals De Kok, geen commentaar geven. Wel stuurde Van Wolferen woensdag een brief naar de ouders, waarin staat dat zij ondanks alle laster doorgaat. Volgens Van Wolferen zal De Kok geen advies meer geven aan Honki Ponk. ,,Niet omdat hij schade heeft berokkend aan de organisatie, maar omdat de hele publiciteit om hem gaat'', zo schrijft zij.

Kinderopvang Honki Ponk heeft volgens ouders en gemeente altijd een uitstekende naam in Schiedam gehad. De antroposofische filosofie die de stichting Kinderopvang Honki Ponk uitdroeg, sprak veel ouders aan. Met drie vestigingen is Honki Ponk de grootste in Schiedam. De gemeente subsidieerde de stichting tot deze week met een miljoen gulden per jaar. Toch voelt de gemeente zich niet verantwoordelijk. Een woordvoerder: ,,Wij verhuren de panden en verstrekken vergunningen en subsidie. Maar omdat de GGD bij de laatste inspectie in april geen onregelmatigheden tegenkwam, zijn we uitgegaan van de goede trouw van Honki Ponk.'' De subsidie is opgeschort en de gemeente heeft de stichting gesommeerd een nieuw bestuur te vormen. De GGD houdt extra controles. ,,Meer kunnen we niet doen.''

    • Guus Valk