Niels Stensen College in Utrecht blijft katholiek

Het Niels Stensen College in Utrecht ziet voorlopig af van het plan de school om te vormen tot een school met zowel een katholieke als een islamitische grondslag.

Volgens conrector F. Seller is daarvoor onvoldoende draagvlak bij leraren, ouders en leerlingen van de school. De midelbare school zoekt ook samenwerking met het openbare Thorbecke College.

Als eerste school in Nederland vatte het bestuur van de katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo in juni het plan op om openbaar én islamitisch onderwijs aan te bieden. Na overleg met ouders, leerlingen en bestuur bleek dat meer dan de helft van de betrokkenen het plan niet zag zitten. Seller: ,,De meeste leerlingen waren bang dat ze meer regeltjes opgelegd zouden krijgen.''

Maar ook de ouders zagen het idee niet zitten. ,,Veel islamitische ouders vreesden dat dit ten koste zou gaan van de integratie'', aldus conrector Seller.

Het Niels Stensen College wil naast katholieke ook islamitische godsdienstlessen geven, omdat dat de school aantrekkelijker zou maken voor Marokkaanse ouders. Daarmee zou de school iets kunnen doen aan het teruglopend aantal leerlingen. De school ziet al jaren het aantal leerlingen afnemen: tien jaar geleden bezochten nog 800 leerlingen de middelbare school nu zijn dat er 450. Bovendien is 75 procent van deze leerlingen van allochtone afkomst.

,,We willen iets doen om hierop in te spelen'', aldus Seller.

Om het teruglopende leerlingenaantal aan te pakken, zoekt de school verder nog bestuurlijke samenwerking met het openbare Thorbecke College. De scholen willen zowel katholiek als openbaar onderwijs bieden en bovendien meer ruimte geven aan islamitische lessen. Seller: ,,Volgende week willen we bepalen welke vorm dat onderwijs zou moeten krijgen. Allebei zien we in ieder geval het nut van onderwijs op een brede grondslag.''

Het Niels Stensen College in de Utrechtse achterstandswijk Kanaleneiland kwam in 1998 in het nieuws toen de toenmalige rector Sjamaar er voor pleitte om de school wegens het grote aantal zwarte leerlingen te sluiten. De leerlingen zouden volgens Sjamaar beter af zijn op andere, minder zwarte scholen. Volgens de toenmalige rector zou de school op de ondergang afstevenen, omdat deze nu het etiket zou krijgen monocultureel te zijn.