Naschrift Roelof van Gelder

Peter Russell treft geen blaam. De passage over die misleidende berichten aan de paus betreffen Madeira en omliggende eilanden. Zo staat het ook in het boek.