Motie De Appel verworpen

Een motie om staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) alsnog aan te sporen Rijkssubsidie aan de Haagse toneelgroep De Appel te verstrekken, is gisteren in de Tweede Kamer bij grote meerderheid verworpen. Slechts CDA, GroenLinks en SP stemden voor. De motie bedoelde een bevestiging te zijn van een eerdere motie van gelijke strekking, die Van der Ploeg naast zich heeft neergelegd. In het Kamerdebat herhaalde de staatssecretaris zijn principiële bedenkingen dat hiermee zou worden afgeweken van de aanbevelingen van de Raad voor Cultuur. Daarnaast, zei Van der Ploeg, heeft het rijk voor de gevraagde 1,3 miljoen thans geen middelen voorhanden. Wel zegde hij toe de termijn waarbinnen een evaluatie zal plaatsvinden van het culturele leven in Den Haag te verkorten tot één in plaats van twee jaar. De mogelijkheden om De Appel van rijkssubsidie te voorzien, lijken hiermee uitgeput.