Korthals: Gratiewet aanpassen

Minister Korthals (Justitie) wil een einde maken aan de wildgroei van gratieverzoeken. In de toekomst moeten gevangenen die voor strafvermindering in aanmerking willen komen, hun verzoek met feiten onderbouwen. Ze moeten aantonen dat er nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan die ten tijde van de strafzaak niet bekend waren, en die de rechter daarom niet mee heeft kunnen wegen in zijn strafoplegging. Kan de delinquent dat niet, dan maakt hij weinig kans op gratie, luidt het voorstel dat het kabinet vandaag bespreekt.

Jaarlijks vragen circa 7.000 gevangenen om gratie. Maar volgens de minister zitten er veel oneigenlijke verzoeken tussen. De behandeling van de verzoeken kost veel tijd en menskracht. Met een aanpassing van de Gratiewet wil Korthals een eerste selectie maken om zo zijn ambtenaren veel werk te besparen. Als gevangenen hun gratieverzoek niet goed beargumenteren, komen ze in een versnelde procedure. Die leidt vrijwel altijd tot afwijzing.