Kamer wil toch zones zien zonder varkens

Er komen toch `varkensvrije zones' van één kilometer breed in de `varkensprovincies' in het zuiden en oosten van het land. Nadat D66 van mening was veranderd, stemde er gisteren alsnog een meerderheid van de Tweede Kamer voor de Reconstructiewet Concentratiegebieden zonder deze zones eruit te schrappen. Minister Brinkhorst (D66, Landbouw) had de Kamer in het voorafgaande debat gewaarschuwd dat er ,,een probleem'' was als een meerderheid zou instemmen met een amendement van PvdA en CDA in die richting.

Volgens Brinkhorst is de instelling van gebieden waar geen varkens mogen worden gehouden een `kernoverweging' van de Reconstructiewet, die werd ontworpen na de varkenspest in 1997.

Toen bleek dat een strook van één kilometer zonder varkens nodig was om verspreiding van de besmettelijke ziekte onder varkens te voorkomen. De Kamer leek het aanvankelijk wel voldoende als deprovincies zones aanwijzen rond natuurgebieden die arm aan vee moeten worden.

De Reconstructiewet legt vast dat alle varkenshouderij moeten verdwijnen uit door de provincie aan te wijzen gebieden in de buurt van kwestbare natuur, zoals bossen, en uit verbindingsdzones daartussen. De vijf betrokken provincies (Brabant, Gelderland, Overijssel, Utrecht en Limburg) gaan tegelijk ontwikkelingsgebieden aanwijzen waar varkenshouders zich wel mogen vestigen en uitbreiden. Niettemin is het de bedoeling – en de verwachting van overheid en sector – dat vele varkenshouders hun bedrijven beëindigen.

Hoeveel bedrijven precies zullen moeten verhuizen of ophouden, hangt af van de uiteindelijke breedte van de varkensvrije gebieden rond natuur. De Reconstructiewet spreekt nu van 500 meter, zoals ministers Pronk (Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en Brinkhorst wensen.

Precies de helft van de Kamer bleek gisteren evenwel voorstander van een voorstel van de VVD om dat volgend jaar te beperken tot 250 meter. Dat komt aan de orde wanneer de Kamer de nieuwe wet op de beperking van stank en uitstoot van ammoniak behandelt.