Israël en Palestijnen praten weer

Israël en de Palestijnen zullen volgende week hun vredesbesprekingen hervatten. Dat hebben Israëlische en Palestijnse functionarissen vandaag meegedeeld.

Volgens de Palestijnen wordt eerst gekeken of er een redelijke kans is op het bereiken van een akkoord. In dat geval zouden kort daarop formele vredesonderhandelingen in Washington worden hervat.

Dit is het resultaat van een nachtelijk gesprek onder vier ogen tussen de Palestijnse leider Yasser Arafat en de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Shlomo Ben Ami. Het onderhoud vond onder zware bewaking plaats bij Erez, de grenspost tussen Israël en de Gazastrook.

Israël is in tegenstelling tot eerdere uitspraken van premier Ehud Barak nu bereid met de Palestijnen te onderhandelen zonder dat deze het vuren hebben gestaakt. Volgens de Israëlische media van vandaag is ook sprake van verdere tegemoetkoming van Israël aan de Palestijnen inzake de kwestie Jeruzalem (mogelijke aanvaarding van Palestijnse soevereiniteit over Al-Haram al Sharif/Tempelberg) en ten aanzien van de nederzettingen. Israël staat erop dat een oplossing voor het principiële probleem van de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen op de lange baan wordt geschoven.

Geheime besprekingen op verschillende niveaus en plaatsen – Kairo, Parijs, Rabat en Gaza – gingen aan het onderhoud tussen de Israëlische en Palestijnse delegaties gisteravond vooraf. In de Marokkaanse hoofdstad had naar wat nu door de Palestijnen als een goed onderhoud wordt getypeerd, plaats tussen Arafat en de Amerikaanse bemiddelaar Dennis Ross.

Minister Ben Ami omschreef zijn ontmoeting met Arafat gisteravond als ,,gezien de omstandigheden uitstekend''. Lange tijd heeft een Israëlische bewindsman zich niet zo positief uitgelaten over een gesprek met de Palestijnse leider. In Jeruzalem wordt gespeculeerd dat indien de positieve sfeer van gisteravond kan worden vertaald in uitvoering van de recente richtlijnen van de top in Sharm el-Sheikh, waarvan een staakt-het-vuren de belangrijkste is, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright spoedig naar het Midden-Oosten zal komen. Als zij een positief verslag kan uitbrengen zal president Bill Clinton wellicht ook naar het Midden-Oosten komen om een Israëlisch-Palestijns deelvergelijk nog voor het einde van zijn ambtsperiode en de Israëlische verkiezingen persoonlijk te bezegelen. Het NOS-radio-1-journaal meldde vanochtend dat Clintons bezoek al vaststaat.

Premier Barak heeft de komende verkiezingen bij voorbaat een referendum voor de vrede genoemd. Hoewel hij ook vandaag in de opiniepeilingen heel ver op de ex-Likud premier Benjamin Netanyahu achterligt, hoopt hij met een akkoord met Arafat achter zich zijn achterstand in de opiniepeilingen in een verkiezingszege om te zetten. In Palestijnse en Israëlische politieke kringen wordt verondersteld dat onder de nieuwe Amerikaanse president George W. Bush de Amerikaanse diplomatie een afstandelijker positie in het Israëlisch-Palestijnse geschil zal innemen dan Clinton. Beide partijen zouden ook om die reden snel een akkoord willen omdat zowel de Israëlische als Palestijnse economieën zwaar onder de huidige minioorlog lijdt.

De hervatting van het vredesoverleg werd aangekondigd temidden van voortgaand Israëlisch-Palestijns geweld. Israëlische militairen schoten vanochtend in totaal vijf Palestijnen dood op de Westelijke Jordaanoever en in de Gazastrook. Het totale dodental staat nu op 333, merendeels Palestijnen.

    • Salomon Bouman