Huisverbod voor gewelddadige man

De rood-groene regering in Duitsland staat op de bres voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen. Niet alleen willen de Groenen mannen verplichten tot het verrichten van huishoudelijk werk zoals afwassen. Ook is de regering van plan vrouwen meer bescherming te geven tegen op hol geslagen mannen.

Gisteren stemde het kabinet in met een wetsontwerp van de minister van Justitie, Herta Däubler-Gmelin (SPD), om vrouwen die het slachtoffer worden van huiselijk geweld en geestelijke mishandeling, voortaan meer hulp te bieden.

In de praktijk gaat het hierbij vooral om dronken echtgenoten die hun vrouwen en kinderen slaan. De minister stelt voor het met een spoedprocedure mogelijk te maken dat slaande mannen onmiddellijk een huisverbod krijgen.

,,Het moet volkomen duidelijk zijn: de mishandelaar vertrekt, de geslagene blijft'', zei de minister. Mishandelde vrouwen moeten volgens het wetsvoorstel de morgen na de meestal nachtelijke gewelduitbarsting bij de rechter per spoedprocedure kunnen regelen, dat de man het huis niet meer inmag en ook geen telefoonterreur mag plegen. Volgens de minister is dat extra belangrijk omdat ook het welzijn van de kinderen hierbij vaak in het geding is.

Jaarlijks moeten tussen de 40.000 en 45.000 vrouwen in Duitsland het huis na mishandeling verlaten en hun toevlucht nemen tot opvanghuizen voor vrouwen. Volgens de groene afgevaardigde Irmingard Schewe-Gerigk is een op de drie vrouwen in Duitsland tussen de 20 en 59 jaar blootgesteld aan huiselijk geweld. ,,De vier muren zijn de gevaarlijkste plek voor vrouwen'', aldus de parlementariër.

Als het aan de minister ligt krijgen gewelddadige mannen voortaan een geldboete of een gevangenisstraf van maximaal een jaar. De wet moet in 2002 ingaan.