Heeresma

In Boeken (10.11.00) staat een stuk over Heere Heeresma. Achterin het artikel staan enkele aperte onwaarheden. Het jongensboek waar de schrijver op doelt heet Willem Roda, schrijver E. Heimans. De voorplaat van het boek is identiek aan de beschrijving en als je het nu leest maakt de tekst een gedateerde indruk.

Het geheugen van de heer Heeresma laat hem echter in de steek. Het grootste deel van het boek speelt zich af in Nederland en een klein deel in Australië. In deze laatste setting worden schermutselingen met Aboriginals beschreven, doch niets over kaffers of kralen.

    • S.S. Hofstra