Amsterdam stemt in met fotomuseum

De Amsterdamse gemeenteraad heeft gisteravond ingestemd met de plannen voor een Fotografie Museum Amsterdam. Op initiatief van de raad wordt het kunstbudget met 1,6 miljoen gulden per jaar verhoogd.

Met algemene stemmen aanvaardde de Amsterdamse gemeenteraad een motie van VVD en PvdA, waarin een tijdelijke oplossing wordt afgewezen en wordt gepleit voor een definitief `instituut voor de fotografie'. In het voorjaar van 2001 moet het college van B en W een uitgewerkt plan presenteren. Voor de ontwikkeling van dit instituut reserveert de raad de komende twee jaar twee ton per jaar. Tot komende zomer blijft hier bovendien zes ton voor gereserveerd om te voorkomen dat het geld naar andere doelen verdwijnt.

In haar concept Kunstenplan 2001-2004 stelde de Amsterdamse cultuurwethouder S. Bruines voor om de komende vier jaar acht ton per jaar te reserveren voor het nieuwe Fotografie Museum Amsterdam (FMA). Het onuitgewerkte beleidsplan van het museum stuitte echter op kritiek van raadsleden. Om hieraan tegemoet te komen stelde Bruines twee weken geleden als eis dat de subsidie alleen beschikbaar is als er in de zomer van 2001 een uitgewerkt beleidsplan ligt. Die eis is nu door de gemeenteraad weer verzacht: zelfs als er in juni 2001 geen definitief plan ligt, betekent dat niet dat het FMA niet doorgaat.

De enige andere motie die werd aangenomen, houdt een structurele verhoging in van het kunstbudget met 1,6 miljoen gulden per jaar. Op initiatief van de PvdA'er S. Piersma is dit geld gevonden bij Grondbedrijf en Havenbedrijf. Vijftien instellingen ontvangen dankzij de motie extra subsidie, variërend van 25.000 (Kunstkanaal) tot 150.000 gulden (Nederlands Promenade Orkest). Bijna zeven ton, te beheren door het Amsterdams Fonds voor de Kunst, gaat naar debutanten, met name allochtone kunstenaars, en buurttheaters. Het met opheffing bedreigde Ketelhuis, bioscoop voor Nederlandse films, kreeg een negatief advies van de Amsterdamse Kunstraad, maar ontvangt dankzij de motie een startbedrag van 65.000 gulden per jaar, dat waarschijnlijk zal worden aangevuld met sponsorbijdragen. Wethouder Bruines waarschuwde inzake het Ketelhuis voor ,,geld in een bodemloze put gooien'', maar is volgens Piersma gebonden aan de aangenomen motie.

Op initiatief van GroenLinks gaat de helft van de zeven ton die het Stedelijk Museum zou ontvangen als kwijtschelding van overschreven uitgaven naar de Turkse theatergroep RAST. Volgens Bruines zal het Stedelijk hierdoor de prijs van de toegangskaartjes moeten verhogen. Een voorstel van GroenLinks om ook de acht ton subsidie voor het Holland Festival te besteden aan multiculturele instellingen werd ingetrokken.