Akkoord met Antillen over jongeren

Nederland en de Nederlandse Antillen hebben eergisteren overeenstemming bereikt over de invoering van een verplichte inburgeringscursus voor Antilliaanse jongeren die naar Nederland willen reizen.

Een protocol van die strekking is getekend, zo heeft minister Van Boxtel (Integratiebeleid) de Tweede Kamer gisteren laten weten.

De Nederlandse regering verwacht dat het verplicht stellen van zo'n cursus, honderd uur Nederlandse taal en cultuur verspreid over tien weken, de massale intocht van kansarme Antilliaanse jongeren naar Nederland zal kunnen indammen. Het idee is immers dat jongeren zonder een met vrucht gevolgde cursus de Antillen niet mogen verlaten. Meerdere Nederlandse gemeenten signaleren ernstige sociale- en openbare orde-problemen rond deze groep.

Volgens de ministeriële brief zou de regering van de Antillen per 1 februari een begin maken met de uitvoering van het `voortraject inburgering'. Op 1 april zou dan het hele stelsel – op verzoek van de regering van de Antillen kies aangeduid als `educatieplicht' – in werking moeten treden. Aan het tekenen van het protocol is een week intensief overleg tussen Den Haag en de Antillen vooraf gegaan, nadat minister van Boxtel eerder deze maand vergeefs voor ondertekening naar Willemstad was afgereisd.

De uitvoering van de regeling moet nu nader worden gepreciseerd in een Ministeriële Beschikking van de regering van de Nederlandse Antillen. Uit een interview met de Antilliaanse premier Miguel Pourier met de Antilliaanse krant Amigoe (www.amigoe.com) blijkt dat met name tegen het uitreisverbod voor jongeren zonder cursus-certificaat, en de handhaving ervan, binnen de Antilliaanse regeringscoalitie bezwaren leven.

Pourier oppert in het vraaggesprek dat het opleggen van een boete wellicht het uitreisverbod zou kunnen vervangen. Binnen de coalitie, laat premier weten, zijn er partijen die de inburgeringscursus `discriminerend' vinden. Pourier, die eerder had gedreigd met opstappen uit de regering als het protocol niet tot stand kwam, wil de inburgeringscursus inbedden in een ruimer opgezette educatieplicht, die de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt zou moeten vergroten.

Tegen het stelsel leven binnen de Antilliaanse coalitie behalve principiële ook praktische bezwaren. Zo is er krachtens verdrag vrij verkeer tussen het Nederlandse- en het Franse deel van St.Maarten, dat door een uitreisverbod mogelijk belemmerd zou kunnen worden.