Zakenlieden

Het was een grote dag voor elf studenten van Small Business, een ondernemingsopleiding in Haarlem. Vier maanden lang hadden ze in hun laatste studiejaar gewerkt aan een groot project, `Communiquette' geheten. Gisteren was de presentatie in een zaaltje in het Haagse Nieuwspoort.

Hun zenuwen konden we nog net niet door hun keel horen gieren, maar het zal niet veel gescheeld hebben. De enigen die helaas ontbraken, dat waren hun trotse ouders. (,,Zal ik komen kijken, jongen?'' ,,Nee, pa, alsjeblieft, blijf lekker thuis'').

De Haarlemse studenten hadden voor een ideële opzet gekozen: hun thema was het mobiele bellen en de omgangsvormen daarbij. Waarom dit thema? Omdat ze, al beraadslagend in restaurants over thema's, steeds weer werden gestoord door mobiel bellende mensen om hen heen. Het leven blijft de beste leerschool.

Ze hadden hun zaken perfect geregeld, die elf studenten. Een ontvangst voor de pers met koffie en cake, keurige documentatiemapjes en de korte aanwezigheid van F. Korthals Altes, voorzitter van de Eerste Kamer, die de eenmalige krant De beltoon kreeg aangeboden. Deze krant was door de studenten zelf vervaardigd.

Tien ergernissen hadden de studenten centraal gesteld: 1. Luidruchtig bellen / harde beltoon. 2. Irritante beltoon (housenummers en hip-hopdeuntjes). 3. Bellen op ongepaste momenten (vergadering e.d.). 4. Bellen op ongepaste locaties (o.a. kerk, ziekenhuis). 5. Bellen in openbaar vervoer. 6. Langdurig bellen. 7. Privé-problematiek bespreken via gsm in bijzijn anderen. 8. Telefoon lang laten overgaan. 9. Onnodig lange voice-mails. 10. Produceren van onnodige geluidjes van de telefoon.

Om al dit luisterleed te bestrijden, hadden de studenten ook een aantal aanbevelingen opgesteld. Enkele voorbeelden: mobiele telefoon uitzetten in besloten gezelschap, op voice-mail zetten als er bezoek is, trilalarm gebruiken, zacht praten.

Wie zou het er niet mee eens zijn? Uit (vluchtig) onderzoek blijkt dat ook de mobiele beller zelf vaak heus wel beseft dat hij overlast veroorzaakt.

Goed initiatief dus van die studenten? Jawel, maar bij het doorlezen van De beltoon begon er bij mij toch enige twijfel te knagen. Dat krantje gaat eigenlijk meer over de zegeningen van het mobiele bellen dan over de nadelen. Het verhaal over zakenman Harry Mens komt er bijna op neer dat zijn gsm nog belangrijker voor hem is dan zijn geslachtsdeel (`van de trilstand heeft Harry Mens nog nooit gehoord'). Verder wordt een interview met de mobiele telefoonaanbieder Ben afgesloten met deze alinea: ,,Kortom, we kunnen nog veel verwachten van deze mobiele telefoonaanbieder. Ben heeft een mooie toekomst, dat is zeker!''

Ben was de enige van de vijf grote providers geweest die bereid was het project van de studenten te sponsoren. Slim van Ben. Nee, die elf studenten komen er wel. Prima zakenlieden in de dop.

    • Frits Abrahams