Transfusie bloed kan veiliger

Bloedtransfusies zijn in Nederland niet maximaal veilig, terwijl een betere techniek voorhanden is. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de bloedbanken in april echter verboden de bewerking van donorbloed met de oude techniek te staken.

De gezamenlijke Nederlandse bloedbanken, verzameld in de stichting Sanquin, dringen al twee jaar aan op algehele overgang naar de nieuwe techniek waarbij alle witte bloedcellen uit het transfusiebloed worden verwijderd.

Ze vinden het onverantwoord de oude techniek nog te gebruiken omdat deze zomer de mogelijke overdracht bij bloedtransfusies van BSE-prionen bekend werd. BSE-prionen, bekend van de gekkekoeienziekte, veroorzaken bij mensen de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. De nieuwe filtratietechniek (ALD, algehele leukocytendepletie) vermindert volgens Sanquin de BSE-besmettingskans.

Extrapolatie van een in het Leids Universitair Medisch Centrum uitgevoerd onderzoek uit 1998 levert volgens dr. C. van der Poel, secretaris medische zaken van Sanquin, op dat overschakeling op ALD-bloed mogelijk honderden levens kan sparen van mensen die nu na grote operaties aan complicaties sterven.

Bij de behandeling van de Zorgnota in de Tweede Kamer dienden de Kamerleden Buijs (CDA) en Hermann (GroenLinks) een motie in die aandringt op overschakeling op ALD-transfusiebloed met ingang van 2001.

Minister Borst ontraadt de motie waar de Kamer vanavond over stemt. Borst schrijft dat ze niet naar maximaal veilig, maar naar optimaal veilig transfusiebloed streeft.

Zij wil een advies van de Gezondheidsraad en een kosten- batenanalyse afwachten waarvan het resultaat eind 2001 wordt verwacht.