Persstemmen

New York Times

[...]De toespraak van Bush droeg een hoopvolle toon van verzoening; iets dat de afgelopen vijf weken heeft ontbroken. Gore bracht de aanvaarding van zijn nederlaag als een daad van patriottisme. Hij liet blijken het ernstig oneens te zijn met de weigering van het Hooggerechtshof over te gaan tot hertelling van alle stemmen in Florida, maar toonde tevens respect. De houding van staatsmanschap die hij uitdroeg laat ruimte voor een voortzetting van zijn carrière in het bestuur op zekere dag.

[...]Bush moet nu snel beginnen met het samenstellen van een kabiner dat in overeenstemming is met de `Amerikaanse familie' die hij tijdens zijn campagne en tijdens de conventie als voorbeeld nam. Wij nemen aan dat het land hem daarvoor de nodige ruimte zal verschaffen op voorwaarde dat het krachtige inspanningen ziet, een goede wil en het soort van nederigheid dat past bij de omstandigheden waaronder hij zijn zege heeft behaald.

Als de aanstaande president bij de samenstelling van zijn regering overgaat tot niet al te partijpolitieke benoemingen en mensen die tot het politieke centrum gerekend kunnen worden, zullen Democraten in het congres zich wel tweemaal bedenken bezwaar te maken.

Wij zijn nu aan het eind van een lange verkiezingstijd die zowel Bush als het Amerikaanse volk niet verwacht heeft en evenmin gewenst. [...]Het is nu aan Bush te laten zien dat hij is opgewassen tegen de zwaarte van de taak die hem is nagelaten door advocaten, stemmentellers en rechters. Ondanks de bitterheid van de afgelopen vijf weken, zijn de Amerikanen er klaar voor de pagina om te slaan. George Walker Bush, een man die een uitdaging wilde, moet ons daarin voorgaan.