Overeenstemming met Antillen over belastingen

De Nederlandse en Antilliaanse regering hebben op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de nieuwe Belasting Regeling voor het Koninkrijk (BRK). De Antilliaanse regering heeft toegezegd dat haar belastingwetgeving in overeenstemming zal zijn en blijven met de normen van de Oeso. De BRK wordt ingevoerd per 1 januari 2001. Samen met de invoering van het Nieuw Fiscaal Regime (NFR), dat eind 1999 in het Antilliaanse parlement werd aangenomen, heeft het Antilliaanse belastingklimaat een drastische verandering ondergaan. Het nieuwe regime is eenduidig: er wordt niet langer een apart tarief voor lokale bewoners gehanteerd ten opzichte van buitenlandse bedrijven of particulieren.