Optimisme troef bij bedrijven

De Nederlandse ondernemers verwachten voor volgend jaar een economische groei van vijf procent. Zij voorzien een verdere groei van omzet en export. Ook de werkgelegenheid en de investeringen zullen verder aantrekken.

Dat blijkt uit de vandaag verschenen Enquête Regionale Bedrijfsontwikkeling (ERBO) 2000 van de Vereniging van Kamers van Koophandel. Deze enquête is gebaseerd op gegevens van 45.000 bedrijven en is daarmee het grootste regionale onderzoek onder het bedrijfsleven. De afgelopen jaren bleken de voorspellingen van de ondernemers zelf altijd zeer betrouwbaar. ,,Wij stellen nooit onze voorspellingen bij. Dat is nooit nodig'', zei voorzitter L. Overmars met een verwijzing naar het Centraal Planbureau, dat de verwachtingen voor 2001 heeft teruggeschroefd van 4 procent groei naar 3,5 procent.

,,Ik geloof zelf mijn ogen ook niet'', zei Overmars over het percentage van vijf procent. In navolging van het het CPB voorspelde de Rabobank gisteren een teruggang van de economische groei naar 3,25 procent, omdat de gevolgen van het nieuwe belastingplan minder positief zijn dan aldoor gedacht. Volgens Overmars is het belastingplan voor ondernemers evenwel niet de bepalende factor. ,,Zij zien hun orders tot ver in 2001 al liggen. Zij hoeven dus maar een half jaar te voorspellen.'' Overmars vroeg zich wel af of de groei van vijf procent gerealiseerd kan worden door de personeelskrapte.

In 2000 heeft het beperkte arbeidsaanbod de economie namelijk al belemmerd. De binnenlandse omzetgroei en de toename van werkgelegenheid hadden hoger kunnen uitvallen wanneer er voldoende arbeidsaanbod was geweest, zo zeggen de ondernemers. De omzet groeide - gecorrigeerd voor inflatie - met 2,9 procent. Door een andere berekensystematiek van de ERBO-enquête komt dit overeen met 3,9 procent groei van het bruto binnenlands product zoals het CPB dat berekent.

De economische groei in 2000 is vooral veroorzaakt door de export. De export steeg – gecorrigeerd voor inflatie – met 4,3 procent. Overmars zei een teruggang van de Amerikaanse economie nauwelijks te vrezen, omdat Nederlandse bedrijven slechts 4,5 procent van de export daar afzetten.

Enige zorgpunt volgens de ERBO-enquete zijn de rendementen van de bedrijven. In 1999 zei 79 procent van de bedrijven voldoende winst te maken, dit jaar is dit teruggelopen tot 74 procent. Dit komt vooral doordat kostenstijgingen onvoldoende kunnen worden doorberekend aan de klanten.