Moties voor Appel

Het CDA eist dat staatssecretaris R. van der Ploeg alsnog de motie uitvoert, waarin de Tweede Kamer hem verzoekt 1,3 miljoen gulden subsidie toe te kennen aan de Haagse Toneelgroep De Appel. Dat blijkt uit een nieuwe motie die vanmiddag in de Tweede Kamer zou worden ingediend door M. Visser-Van Doorn, woordvoerder cultuur van het CDA. Van der Ploeg legde begin december haar eerdere motie naast zich neer. VVD en PvdA zeiden vanmorgen de nieuwe CDA-motie hoogstwaarschijnlijk niet te steunen, waardoor een kamermeerderheid is uitgesloten. D66 komt met een aparte motie van heroverweging waarin het kabinet wordt gevraagd de beslissing te heroverwegen. De Kamer stemt vanavond over de moties.

J. Belinfante (PvdA) vindt dat Van der Ploeg al genoeg voor de redding van De Appel doet door vier ton extra aan de gemeente Den Haag te geven, die als subsidie aan De Appel kan worden aangewend. De leiding van De Appel vindt dit echter te weinig en zegt de groep te willen opheffen. A. Nicolaï (VVD) zei vanmorgen dat hij geen ongedekte moties wil steunen. Het kabinet zou immers de motie niet kunnen uitvoeren omdat er geen 1,3 miljoen gulden meer overschiet op de cultuurbegroting. Ook zei Nicolaï dat de motie te veel een inmenging van de politiek in kunstzaken is.