Melkert wil nieuw paars pact

PvdA-fractieleider Melkert wil komend voorjaar een nieuw hoofdstuk toevoegen aan het regeerakkoord. Hij wil hiervoor ,,een nieuw pact voor paars'' sluiten. Melkert zegt dit vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Volgens hem ,,is het regeerakkoord van Paars II uitgevoerd''. Hij wil ,,geen tijd verloren laten gaan'' en met de VVD en D66 afspraken maken voor een nieuwe `investeringsagenda'. Deze moet betrekking hebben op de rijksbegroting 2002 en op een volgend regeerakkoord.

Melkert weerspreekt de kritiek van de VVD als zou de PvdA zich te veel richten op nieuwe uitgaven en te weinig oog hebben voor ondoelmatige bestedingen in de publieke sector.

De overheid zou meer `prestatiecontracten' met publieke dienstverleners moeten afsluiten, waarin deze ,,geld krijgen naar de mate waarin ze nauw omschreven prestaties leveren''. De financiering van het onderwijs en de zorg zou ,,minder naar instellingen moeten gaan en veel meer rechtstreeks naar patiënten en studenten''. Melkert bepleit meer `persoonsgebonden budgetten' in de zorg en `vouchers' in het onderwijs.

De PvdA-fractieleider vindt het nog te vroeg om exacte bedragen te noemen voor de extra uitgaven die hij noodzakelijk acht. Hij roept de VVD nogmaals op tot ,,een open gesprek'' over het investeren van extra belastinginkomsten in 2002, wat volgens de liberale coalitiepartner strijdig is met de begrotingsregels van de coalitie.

VRAAGGESPREK: pagina 2