Korthals twijfelt nu over doorlaten transport Dover

Minister Korthals (Justitie) houdt het inmiddels voor mogelijk dat het transport naar Dover, waarbij eind juni 58 Chinezen omkwamen, door de politie is doorgelaten. Hij zei gisteren in Tweede Kamer nog steeds ,,de stellige overtuiging'' te hebben dat dit niet het geval is, maar hij hield, anders dan voorgaande malen, nu een slag om de arm. ,,In dat geval ontstaat een onplezierige politieke situatie'', aldus de minister.

In de Kamer neemt de vrees toe dat de politie wel tevoren op de hoogte was van het transport, maar bewust niet heeft ingegrepen. ,,We komen stapje voor stapje dichter bij de bevinding dat het is doorgelaten'', zei Dittrich (D66).

Korthals moest gisteren de Kamer voor de derde keer uitleg geven over het Dover-drama. Aanleiding was het bericht dat de politie vóór het fatale weekeinde had gesignaleerd dat hoofdverdachte Gürsel O. een relatie had met de Chinese mensensmokkelaarster K., een bekende van de politie. Ook volgde de politie O. al sinds mei via een peilbaken, dat onder zijn auto was gemonteerd. De rechtbank in Rotterdam gelastte gisteren nader onderzoek hiernaar. O. werd in het weekeinde van het transport niet geobserveerd, omdat de politie slechts lichte aanwijzingen had dat O. zich bezig hield met Koerden-smokkel, aldus Korthals eerder.

CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie betwijfelen steeds sterker of de afweging van de politie dat er niet voldoende aanwijzingen waren wel de juiste was. ,,Hoeveel feiten en aanwijzingen moet je hebben om een redelijk vermoeden en dus een verdenking te hebben'', vroeg Rouvoet (ChristenUnie) zich af.

Vorige maand had Kalsbeek (PvdA) gezegd dat ,,een grens was bereikt'', nadat bekend werd dat de hoogste ambtenaar van Korthals al voor het Dover-drama bekend was met de status van O. als mensensmokkelaar. Dit had de minister de Kamer niet gemeld, omdat hij er niet van op de hoogte was. De informatie over smokkelaarster K. en het peilbaken was Korthals echter allang bekend, zei hij gisteren, maar omdat het om opsporingsinformatie gaat had hij die de Kamer onthouden. In overgrote meerderheid steunde de Kamer deze handelwijze. Halsema (GroenLinks) wil na de strafzaak uitleg van Korthals over het politieonderzoek.