Kamer blijft bij zenden Apaches naar Djibouti

De Tweede Kamer houdt vast aan het plan om vier Apache-gevechtshelikopters te stationeren in Djibouti, die de Nederlandse blauwhelmen in Eritrea in geval van nood te hulp kunnen schieten.

Zowel de Kamer zelf als het kabinet maakte echter tijdens een debat gisteren duidelijk zich nogal ongemakkelijk te voelen bij het plan. Minister De Grave (Defensie) herhaalde vele malen dat het initiatief hiertoe niet van het kabinet maar van de Kamer was uitgegaan. Hijzelf had de Apaches in eerste instantie onnodig geacht en had er slechts mee ingestemd om de Kamer ter wille te zijn, aldus de bewindsman.

Het Kamerlid van Middelkoop (ChristenUnie) sprak in dit verband van ,,parlementaire gevechtshelikopters''. Daarmee haalde hij zich de woede op de hals van zijn PvdA-collega Koenders, een van de drijvende krachten achter het plan. ,,Dat is beneden uw niveau'', oordeelde Koenders.

De PvdA'er wees erop dat het kabinet ,,positief zijn eigen verantwoordelijkheid'' had genomen en had ingestemd met het voornemen. Hij zei ook van Amerikaanse zijde te hebben vernomen dat het van groot belang was om ,,een nationale component in de exit-strategie'' te hebben. Hij werd daarin bijgevallen door de VVD'er Van den Doel, waardoor er nog steeds een Kamermeerderheid voor de stationering van de Apaches is.

De Grave beloofde de onderhandelingen met Djibouti voort te zetten. Hij gaf echter toe dat als die zich te lang zouden voortslepen er zich een moment zou kunnen voordoen waarop het kabinet zich diende af te vragen of het nog wel zinvol was om de Apaches te sturen.

De oppositiepartijen toonden zich allerminst overtuigd van het nut van de Apaches aan de zijlijn in Djibouti.

Het Kamerlid Verhagen (CDA) wees erop dat de Apaches niet onder het commando van de UNMEE-troepen vallen, die de wapenstilstand tussen Eritrea en Ethiopië moeten helpen bewaken.